Mali grad

Dejavnosti LAS Kamnik v letu 2018 in povabilo k sodelovanju na razpisu LAS za nevladne organizacije

19.06.2018

 

Lokalna akcijska skupina Kamnik (LAS) na ravni lokalne skupnosti usklajuje preventivne aktivnosti in pripravlja usklajene ukrepe na področju zasvojenosti in spremlja njihovo izvajanje. Temeljni cilji LAS so povezovanje različnih akterjev na lokalni ravni, priprava in izvedba analize stanja, razvoj preventivnih programov in programov zmanjševanja škodljivih posledic rabe in zlorabe drog ter drugih kemičnih in nekemičnih zasvojenosti. Mladinski center Kotlovnica je tudi v letu 2018 izvajalec in koordinator LAS v občini Kamnik.

V letošnjem letu LAS načrtuje naslednje aktivnosti:

Izvedba ankete z namenom ugotavljanja trenutnega stanja.

Organizirali bomo prisotnost DrogArta na do treh večjih dogodkih v občini Kamnik, ki se jih udeležujejo mladi, z namenom seznanjanja čim širšega kroga mladih o pasteh zasvojenosti z drogami.

Izobraževalna srečanja za starše otrok in mladostnikov.

Gostovanje preventivnih delavnic, ki so namenjene šolski mladini z vseh kamniških osnovnih šol.

Namen posveta je poglabljanje znanja o tematiki zasvojenosti in spodbujanja razprave ter sodelovanja med institucijami.

Na podlagi predloga podanega na posvetu LAS 2017 bomo vsem kamniških šolah ponudili predavanje za strokovne delavce.

Finančna sredstva namenjamo šolam za financiranje obstoječih programov.

Razpis za mladinske nevladne organizacije za projekte s področja preprečevanja zasvojenosti.

V letošnjem letu se nadaljujejo izobraževalna srečanja za starše otrok in mladostnikov. Vsa predavanja bodo potekala v prostorih Mladinskega centra Kotlovnica (Fužine 10, 1241 Kamnik), predvideni termini:

LAS tudi letos vabi k sodelovanju na razpisu za nevladne organizacije. Predmet razpisa je financiranje projektov nevladnih organizacij, ki so namenjeni preventivni dejavnosti na področju preprečevanja zasvojenosti od drog in nekemičnih zasvojenosti mladih od 15 do vključno 29 let ter njenih negativnih posledic, pa tudi ozaveščanju ciljne javnosti o tej problematiki in širši promociji zdravega in aktivnega življenjskega sloga mladih, pri čemer pa mora projekt izrecno vsebovati dimenzijo preprečevanja zasvojenosti od drog ali nekemičnih zasvojenosti pri mladih. Rok za oddajo prijav se izteče v ponedeljek, 23. julija 2018. Prijave je potrebno oddati tiskani obliki po pošti ali v nabiralnik na naslov MC Kotlovnica, Fužine 10, 1241 Kamnik, s pripisom »Razpis LAS za NVOje«. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.kotlovnica.si.

Besedilo in fotografija: Mladinski center Kotlovnica


<< Nazaj | Novice