Mali grad

Dejavnosti LAS Kamnik v letu 2017 in povabilo k sodelovanju na razpisu LAS za nevladne organizacije

26.06.2017

 

Lokalna akcijska skupina Kamnik (LAS) na ravni lokalne skupnosti usklajuje preventivne aktivnosti in pripravlja usklajene ukrepe na področju odvisnosti in spremlja njihovo izvajanje. Temeljni cilji LAS so povezovanje različnih akterjev na lokalni ravni, priprava in izvedba analize stanja, razvoj preventivnih programov in programov zmanjševanja škodljivih posledic rabe in zlorabe drog, ter drugih kemičnih in nekemičnih odvisnosti. Mladinski center Kotlovnica je tudi v letu 2017 izvajalec in koordinator LAS v Občini Kamnik.

V letošnjem letu LAS načrtuje naslednje aktivnosti:

Finančna sredstva namenja šolam za financiranje obstoječih programov.

Razpis za mladinske nevladne organizacije za projekte s področja odvisnosti

Namen posveta je poglabljanje znanja o tematiki odvisnosti in spodbujanja razprave ter     sodelovanja med institucijami.

Gostovanje šolski mladini namenjenih preventivnih delavnic, namenjenih vsem kamniškim osnovnim šolam.

Izvedba ankete z namenom ugotavljanja trenutnega stanja.

Izobraževalna srečanja za starše otrok in mladostnikov.

Novost delovanja LAS Kamnik je, da v letošnjem letu ponujamo tudi dogodke za starše »Vzgoja za ne-odvisnost« (izobraževalna srečanja za starše otrok in mladostnikov).

Predvideni termini predavanj so:

LAS tudi letos vabi k sodelovanju na razpisu za nevladne organizacije. Predmet razpisa je financiranje projektov nevladnih organizacij, ki so namenjeni preventivni dejavnosti na področju preprečevanja odvisnosti od drog in nekemičnih odvisnosti mladih od 15 do vključno 29 let, ter njenih negativnih posledic, pa tudi ozaveščanju ciljne javnosti o tej problematiki in širši promociji zdravega in aktivnega življenjskega sloga mladih, pri čemer pa mora projekt izrecno vsebovati dimenzijo preprečevanja uporabe drog ali nekemičnih odvisnosti pri mladih.

Rok za oddajo prijav se izteče v ponedeljek, 24. julija 2017. Prijave je potrebno oddati tiskani obliki po pošti ali v nabiralnik na naslov MC Kotlovnica, Fužine 10, 1241 Kamnik, s pripisom »Razpis LAS za NVOje«. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.kotlovnica.si.

Besedilo: Rok Kosec


<< Nazaj | Novice