Mali grad

Dan za spremembe 2014 oziroma dan odprtih vrat Svetovalne pisarne za starejše v občini Kamnik

05.04.2014

 

Danes smo obeležili peti Dan za spremembe, ki ga organizira Slovenska filantropija. Tudi letos se je akciji pridružila Občina Kamnik skupaj z Zavodom Oreli, slednji pa je danes pripravil tudi dan odprtih vrat Svetovalne pisarne za starejše v občini Kamnik. Medgeneracijskega druženja, ki smo ga uvrstili v niz prireditev ob občinskem prazniku, se je dopoldan v imenu Občine Kamnik udeležila višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Katarina Vegel.

Koncept letošnje akcije Dan za spremembe ni omejen z določanjem konkretne tematike, ampak je odprtega tipa. V preteklih letih je bilo namreč moč zaznati, da so potrebe od kraja do kraja različne. Zato se v Slovenski filantropiji zavedajo, da so prav lokalni akterji tisti, ki najbolje poznajo razmere in težave svoje okolice. Pozvali so vse, naj se povežejo z drugimi organizacijami, sodelujejo s podjetji in občinami ter posamezniki v svojem kraju ter skupaj zasnujejo konkretno akcijo, ki bo zadostila potrebam lokalne skupnosti. Akcije tako odgovarjajo na aktualne težave in potrebe v skupnosti. Na ta dan pa tisoči prostovoljcev pomagajo posamezniku, ki se je znašel v stiski, rešujejo določen skupnostni problem ali pa skrbijo za prijetnejšo okolico, iz katere izhajajo. Zavedanje, da drug za drugega lahko naredimo nekaj koristnega, bogati življenje tistega, ki daje in tistega, ki prejema. Da nam to manjka, vidimo iz velikega odziva udeležencev na aktivnostih, ki jih vsako leto pripravljamo skupaj z Zavodom Oreli.

Delo Zavoda Oreli je priprava programa različnih aktivnosti, kjer vsakdo lahko najde nekaj koristnega zase (aktivnost, ki ga veseli). Prav povezava ljudi različnih generacij, izmenjava izkušenj ter pridobivanje novih znanj, prinašajo zadovoljstvo, da smo tudi sebi namenili kvalitetno preživljanje časa. Med udeleženci se splete veliko prijateljskih vezi. Majhne stvari, kot so prijazen stisk roke, odprt in sproščen pogovor, smeh, broška, lepo oblikovana voščilnica, zvezek, preproste papirnate vrečke, lepo zaigrana ali zapeta pesem, pa vsekakor polepšajo dan vsakemu izmed nas.

Kot že rečeno so nam danes odrli vrata Svetovalne pisarne za starejše v občini Kamnik, kjer so si zbrani izmenjali izkušnje s področja prostovoljnega dela, prisluhnili kulturnemu programu, si ogledali prikaz izdelkov, ki so jih naredili prostovoljci ter se pridružili pogovorni skupini nove skupine za samopomoč in prostovoljno delo. Obiskovalci so se lahko udeležili delavnic s socialnimi vsebinami, brali pravljice, si ogledali prostore Svetovalne pisarne, pogledali predstavitev aktivnosti, ki potekajo z namenom usmerjanja kakovostne brezplačne pomoči starejšim, fotografirali, se učili likovnih veščin, se smejali ob jogi smeha, poslušali strokovna predavanja ali sodelovali pri snemanju filma.

O medgeneracijskem povezovanju je sprva spregovorila direktorica Zavoda Oreli Martina Ozimek ter se zahvalila Občini Kamnik in donatorjem za podporo njihovega delovanja, nato pa besedo predala višji svetovalki za področje družbenih dejavnosti Katarini Vegel, ki je v imenu Občine Kamnik povedala:»Že štiri leta je preteklo od naših skupnih začetkov projekta razvoja modela varstva starejših občanov, ki pa niso bili enostavni (direktorica se verjetno še spominja neštetih sestankov na občini, predstavitve na občinskem svetu….). Svetovalna pisarna z vsemi aktivnostmi, ki se dogajajo v njej, je danes predvsem zaradi vaše vztrajnosti, dobrih idej in pridnosti prostovoljcev zgled za domačo in ostale občine, vsebinske dejavnosti pa vsako leto po malem nadgrajujete (novi moduli na spletni strani, nove skupine prostovoljcev in pa projekt socialnega podjetništva, s katerim ste začeli preteklo leto). Ob tej priliki bi se zahvalila direktorici Zavoda Oreli Martini Ozimek za vso dobro voljo in pozitivno energijo, ki jo premore ob vodenju Zavoda, vem pa tudi, da za njo stoji ekipa, s pomočjo katere se vsako leto naše skupno delo širi in gre predvsem v smeri, da našim bližnjim na jesen življenja skušamo zagotoviti kvalitetno staranje. Želim, da vsi skupaj nadaljujemo z zastavljeno vizijo in se čim večkrat srečamo ob podobnih dogodkih.«

Za glasbeno popestritev osrednjega dogajanja ob Dnevu za spremembe 2014 oziroma dnevu odprtih vrat Svetovalne pisarne za starejše v občini Kamnik so poskrbeli Denis Jeras, Tomaž Plahutnik, Štefka Cerar, Ana Plahutnik in Vaški kvartet. Da udeleženci današnjega dogodka niso ostali lačni in žejni je poskrbela skupina srednješolcev in študentov – prostovoljcev, ki so postregli s kavo, čajem in piškoti.

»Ne prepuščajmo se toku, spreminjajmo SKUPAJ.«


<< Nazaj | Novice