Mali grad

Dan slovenskih splošnih knjižnic 2014

19.11.2014

 

20. november je tradicionalen praznični dan slovenskih splošnih knjižnic. Letos ga posvečamo povezovanju in ga ponazarjamo s partnerstvi pri vzpostavitvi portala dobreknjige.si, ki je začel nastajati v letu 2012 v knjižnicah Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica v partnerstvu z osrednjimi knjižnicami Obalno-kraškega in Goriškega območja. Vanj se vključujejo še druge splošne knjižnice in skupaj oblikujejo portal s pregledom kakovostne literature.

Dnevu slovenskih knjižnic se pridružuje tudi Matična knjižnica Kamnik, ki vam na ta dan, torej v četrtek, 20. 11. 2014, podarja brezplačno članarino.

Osnovni namen projekta dobreknjige.si 

Osnovni namen projekta »dobreknjige.si« je vzpostaviti enoten spletni portal slovenskih splošnih knjižnic s celovitimi, neodvisnimi predstavitvami kakovostne literature, namenjenimi vsem, ki v poplavi literature iščejo nekaj »res dobrega« zase. Cilji sodelovanja splošnih knjižnic pri tem portalu so tudi: promocija branja, promocija kakovostne literature, predstavljanje kvalitativnega potenciala knjižničnih zbirk, utrjevanje strokovnega sodelovanja med slovenskimi splošnimi knjižnicami in sodelovanje uporabnikov v procesih oblikovanja knjižnične ponudbe. Inovativne tehnologije spleta 2.0 omogočajo knjižnicam vzpostavitev novih oblik komuniciranja in interakcij z uporabniki, ki spletne kulturne dobrine ne le uporabljajo, ampak jih tudi ustvarjajo, ponovno uporabljajo, jim dodajajo nove pomene in iz njih poustvarjajo nove oblike.

O vsebini praznovanja

Osrednjo prireditev Dneva slovenskih splošnih knjižnic bomo praznovali v Kopru, pripravili pa jo bodo knjižničarji Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. Prireditev bo v četrtek, 20. novembra, ob 9.30 uri v dvorani sv. Frančiška Asiškega v Kopru. Zbrane bodo pozdravili ugledni govorniki: Boris Popovič,župan Mestne občine Koper; David Runco, direktor Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper;predstavnica Ministrstva za kulturo mag. Tatjana Likar in predstavnici stanovskih knjižničarskih organizacij: mag. Sabina Fras Popović, predsednica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, ter Urška Lobnikar Paunović, predsednica sekcije za splošne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije.

Iskrive misli in razmišljanja o rdeči niti knjižničarskega praznovanja bodo v svojih pogovorih razkrili Tone Partljič, Marko Pavliha, Andrej Rozman-Roza in Desanka Tavčar iz Mariborske knjižnice. S predstavitvijo portala DOBREKNJIGE.SI bomo ta portal slavnostno predali v uporabo vsej javnosti: knjižničarjem in bralcem. Združenje splošnih knjižnic pa bo na koncu podelilo nagrado za najboljše projekte splošnih knjižnic v letu 2014. Podelitev nagrade bo priložnost, da se prepričamo o zavzetosti, inovativnosti in razvojni naravnanosti splošnih knjižnic.

Nagrada za najboljši projekt splošnih knjižnic v letu 2014

Združenje splošnih knjižnic podeljuje nagrado z namenom spodbuditi razvoj in kakovostno delo splošnih knjižnic na področju storitev za uporabnike, na področju strokovnega dela in na področju vodenja knjižnic. Splošne knjižnice že dolgo ne opravljajo le klasičnih storitev kot je hranjenje in izposoja knjižničnega gradiva, ampak svoje uporabnike tudi informacijsko opismenjujejo, vseživljenjsko izobražujejo, socialno vključujejo, podpirajo ekonomski razvoj družbe, razvijajo inovativno storitve za vse ciljne skupine uporabnikov in tudi za lastno stroko. Podelitev nagrade za najboljše tovrstne projekte pomeni priznanje inovativnemu delu knjižnic in tudi promocijo projektov, ki izstopajo po svoji vsebini in kvaliteti.

Nekaj podatkov o knjižnicah

V Sloveniji je 58 osrednjih knjižnic, 263 izposojevališč, 13 bibliobusov (697 postajališčih v 589 krajih), 77 premičnih zbirk, kjer:

Predsednica sekcija za splošne knjižnice Urška Lobnikar Paunović, ki je sicer direktorica Valvasorjeve knjižnice iz Krškega, pravi: »V knjižnicah se srečujemo ljudje vseh generacij, saj nam ponujajo neomejen dostop do znanja, informacij, kulturnega bogastva, ponujajo možnosti srečevanja, sodelovanja in povezovanja. V knjižnicah posamezniki najdemo dobre knjige, se z njimi povežemo miselno, čustveno, o njih spregovorimo na bralnih srečanjih, pripovedujemo prijateljem, sosedom, somišljenikom pa tudi tistim, ki mislijo drugače. V vseh primerih ob dobri knjigi rastemo posamezniki in z njimi tudi družba, saj se posamezniki, oboroženi z znanjem, uspešneje vključujemo v družbo, v njej aktivno sodelujemo, jo spreminjamo in izboljšujemo. Knjižnice so zakladnice dobrih knjig, dobimo se torej v knjižnici!«

Besedilo: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Fotografije: Občina Kamnik

 


<< Nazaj | Novice