Mali grad

Dan odprtih vrat vojašnice Boštjana Kekca

01.06.2015

 

Dnevi odprtih vrat vojašnic so namenjeni povabilu državljankam in državljanom Republike Slovenije, ki želijo ta dan preživeti med nami – slovenskimi vojakinjami in vojaki ter pobližje spoznati življenje in delo v Slovenski vojski. S strani Občine Kamnik so se dogodka udeležili župan Marjan Šarec, podžupan Igor Žavbi in direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda.

V soboto, 30. maja, je svoja vrata odprla vojašnica, v kateri ima dom 132. gorski polk Slovenske vojske, ki deluje v sestavi 1. Brigade Slovenske vojske in je del sil za bojevanje Slovenske vojske. Enoti poveljuje podpolkovnik Robert Klinar. Glavni podčastnik enote je višji štabni vodnik Iztok Racman.

O ENOTI

Enota je sestavljena iz poveljstva polka, petih čet, od katerih ima ena sedež v vojašnici Edvarda Peperka v Mostah, ter enote vojašnice 132. Gorskega polka, ki s prostorsko logistiko pokriva: vojaški objekt Rudolfa Badjure na Pokljuki, vojaški objekt Poljče, strelišče in vadišče Mačkovec ter vojašnico Boštjana Kekca na Bohinjski Beli.

Po vseh mednarodnih opredelitvah gorske enote spadajo med posebne – elitne enote, ki so ustrezno organizirane, dobro opremljene in vrhunsko usposobljene za delovanje na težko prehodnem zemljišču, v sredogorju in visokogorju, ter ob uporabi helikopterjev.

Slovenski vojaški gorniki so prepoznavni po sivi baretki, ki jo krasi kokarda prve brigade Slovenske vojske. Prepoznavni so tudi po znaku enote, ki ga nosijo na desni rami. V središču znaka je lik gorske živali – gamsa, ki ponazarja spretnost in vzdržljivost pri gibanju po gorskih terenih. Poleg gamsa je na znaku planika kot značilna roža gorskega sveta, poleg nje pa sta na znaku enote še cepin in puška. Cepin ponazarja neobhoden pripomoček pri usposabljanju vojaškega gornika in gibanju po goratih predelih, puška pa simbolizira vojaka, moč in pogum ter s tem slehernega pripadnika 132. Gorskega polka.

O CIVILNO VOJAŠKEM SODELOVANJU

V polku veliko pozornosti namenjajo sodelovanju z lokalnim okoljem, različnimi društvi in združenji, to sodelovanje pa se razvija v vzajemen dolgoročni odnos med Slovensko vojsko in okoljem, v katerega so vojaki vključeni.

Sodelujejo s kar 15 gorenjskimi domicilnimi občinami znotraj katerih je tudi občina Kamnik, ki so jim na razpolago za izvedbo različnih predstavitev, aktivno pa vseskozi sodelujejo v okviru zaščite, reševanja in pomoči, kjer so s svojim znanjem in izkušnjami na voljo za nudenje pomoči lokalnemu prebivalstvu in ostalim prebivalcem Republike Slovenije.

Vojaki lahko varnost državljanov zagotavljajo le, če so visoko usposobljeni in če sodelujejo z vsemi ostalimi subjekti v sistemu zaščite, reševanja in pomoči.

Le skupaj usposobljene in uigrane ekipe rešujejo življenja in zato so velik del sobotnega dneva odprtih vrat sestavljali tudi njihovi kolegi reševalci, gasilci in policisti.

Skupaj so vsem vam na razpolago stopiti naproti in pripravljeni na pomoč ob naravnih in drugih nesrečah, skupaj rešujejo, skupaj gasijo požare in zato so se v vojašnici tudi skupaj predstavljali.

POTEK PREDSTAVITEV IN AKTIVNOSTI

Letos so se odločili, da dan odprtih vrat razširijo tudi na vadbišče Mačkovec in tako smo si v soboto med 10. in 12. uro lahko ogledali dinamični prikaz pripadnikov 132. gorskega polka, se preizkusili na vojaškem poligonu ter se vozili z različnimi vojaškimi vozili (VALUK, COBRA, HMMVW, MB CDI).

Ob 12. uri, pa vse tja do 17. ure, pa so odprli vrata vojašnice Boštjana Kekca, kjer je bilo na ogled:

ZAKAJ DAN ODPRTIH VRAT…?

S tovrstnimi dnevi odprtih vrat posameznih vojašnic želijo v Slovenski vojski civilni javnosti približati njihovo delo in s tem ohraniti visoko zaupanje, ki jim ga namenja ter povečati željo po zaposlitvi v njihovih vrstah. SV tudi v letošnjem letu zaposljuje nove pripadnike, zato vsi vljudno vabljeni, da morda v prihodnosti postanete del njihovega kolektiva na Bohinjski Beli.

Pripadnice in pripadniki 132. gorskega polka se zavedajo, da je človek tisti najpomembnejši dejavnik uspeha vsake vojaške organizacije, da s kvalitetnim usposabljanjem vseskozi skrbijo za njegovo izurjenost in krepijo njegov korak, ki bo ostal pogumen in odločen korak vojaškega gornika, ki bo še naprej pisal uspešno slovensko vojaško gorniško tradicijo.

Slovenski vojaški gorniki se zahvaljujejo vsem, ki so se sobotni dan odločili preživeti z njimi – vojakinjami in vojaki 132. gorskega polka SV.

Besedilo in fotografije: Iztok Racman, glavni podčastnik enote


<< Nazaj | Novice