Mali grad

Dan odprtih vrat in odprtje projekta »Naš senzorni vrt« v Vrtcu Zarja

01.06.2012

 

Vrtec Zarja je danes pripravil Dan odprtih vrat in nam predstavil projekt »Naš senzorni vrt«, katerega je odprl župan Marjan Šarec.

Otroci, starši in obiskovalci so danes v Vrtcu Zarja lahko sodelovali na različnih dejavnostih in delavnicah, ki so jih pripravili strokovni delavci vrtca. Prikazali so dejavnosti, ki so del projekta Fibonacci, v katerega so vključeni vsi oddelki otrok. Osrednja pozornost je bila usmerjena v projekt »Naš senzorni vrt«, ki so ga v Vrtcu Zarja začeli izvajati v šolskem letu 2010/2011, v življenje vrtca pa je vgrajen kot temeljna aktivnost in naravnanost v izvajanju vzgojnega procesa. V projektu združujejo gozdno in doživljajsko pedagogiko, slednja pa omogoča dozorevanje in razvoj osebnosti otrok in odraslih.

V Vrtcu Zarja pravijo, da tovrstne izkušnje v otroštvu bistveno vplivajo na življenjski stil posameznika v odrasli dobi in ustvarjajo možnosti za tesen stik, dotik, poslušanje, okušanje ter opazovanje narave. Otroci pa preko doživljanja - doživetja in na podlagi izkušnje ter praktičnega dela spoznavajo lastnosti narave, njeno raznovrstnost in raznobarvnost. Doživljanje narave zahteva notranjo umirjenost, pripravljenost in pozornost. V »Našem senzornem vrtu« tako ustvarjajo ustrezne pogoje, ki ob primerni naravnanosti vzgojiteljev omogočajo razvoj vedoželjnosti otrok v vrtcu. Da lahko opazimo naravo, ki nam vzbudi občutke občudovanja, čudenja in zanimanja, je potrebno biti pozoren in se zavedati stvari okoli sebe. To so sposobnosti, ki jih je potrebno pri otroku uriti, saj so ključnega pomena tudi na vseh drugih področjih naših življenj.

Takole je novo pridobitev opisala direktorica Vrtca Zarja Jelka Golob, nato pa besedo predala županu Marjanu Šarcu, ki je poudaril izreden pomen predšolske vzgoje, ko strokovni delavci s takšnimi projekti, ki smo mu bili priča danes, soustvarjajo pogoje, v katerih otroci krepijo svojo ustvarjalnost in izoblikujejo svojo osebnost. Strokovnim delavcem se je za njihove prispevke v učnem procesu naših otrok iskreno zahvalil, otrokom pa zaželel čim več prijetnih doživetij ob njihovem senzornem vrtu.

Na Dnevu odprtih vrat so sodelovali tudi strokovni delavci Medobčinskega muzej Kamnik, Matične knjižnice Kamnik in lončarka Tatjana Hlačer.


<< Nazaj | Novice