Mali grad

Cestno-prometne preventivne akcije

14.02.2014

 

Preventivna akcija »Varnostni pas - pripni svoje življenje!«

V policiji si prizadevajo, da bi čim več voznikov uporabljalo varnostni pas. Pri najhujših prometnih nesrečah namreč vedno znova ugotavljamo, da bi bile lahko posledice bistveno blažje, če bi vozniki in potniki v vozilu dosledneje uporabljali varnostni pas.

Varnostni pas je vez z življenjem, česar se še vedno zaveda premalo udeležencev v cestnem prometu. Prav zaskrbljujoče je, da je še vedno veliko ljudi pripravljenih tvegati svoje življenje, ker vozijo nepripeti, s čimer ogrožajo svojo lastno varnost in najpogosteje tudi varnost svojih najbližjih v prometu. Obveznost pripenjanja nalaga 33. člen Zakona o pravilih cestnega prometa, po katerem se voznika ali potnika, ki ni pripet z varnostnim pasom, kaznuje z globo v višini 120 evrov.

Aktivnosti policistov

Slovenski policisti med svojimi rednimi nalogami kot tudi med občasnimi poostrenimi nadzori preverjajo, ali so vozniki in potniki v vozilih med vožnjo pripeti z varnostnim pasom. Nadzori policije nad pripenjanjem z varnostnim pasom so pogosto usklajeni tudi s policijami v drugih evropskih državah.

Policisti sodelujejo tudi v številnih preventivnih akcijah. Med njimi je akcija Pripni svoje življenje, ki jo v okviru nacionalnega programa za zagotavljanje varnosti cestnega prometa vsako leto pripravlja Ministrstvo za promet.

Namen preventivne akcije je zmanjšati število mrtvih in hudo telesno poškodovanih oseb v prometnih nesrečah zaradi neuporabe varnostnih pasov ter povečati njegovo uporabo med vozniki in potniki v vseh vozilih.

 V okviru akcije policisti:

Ali ste vedeli?

Preventivna akcija »Kadar voziš, ne uporabljaj telefona!«

Telefoniranje med vožnjo je med slovenskimi vozniki vse bolj prisotno. Ti se žal premalo zavedajo, da uporaba mobilnega telefona za volanom bistveno zmanjša njihovo zbranost. Zaradi tega lahko spregledajo pomembno prometno signalizacijo in se prepočasi odzovejo na nepredvidljive razmere na cesti. Takšne okoliščine lahko povzročijo hudo prometno nesrečo.

Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo je nevarna! Če med vožnjo uporabljate mobilni telefon, je možnost, da boste imeli prometno nezgodo, 4-krat večja. Si predstavljate, kaj vse se lahko zgodi?

Namen preventivne akcije je zmanjšati možnost udeležbe v prometnih nesrečah, ki bi bile posledica uporabe mobilnega telefona med vožnjo, in ozavestiti širšo javnost o tem, kako nevarno je med vožnjo pogovarjanje po mobilnih telefonih.

Motnje pozornosti med vožnjo, kamor štejemo tudi uporabo mobilnih telefonov, so lahko tudi dejavnik nastanka prometnih nesreč. Po nekaterih tujih raziskavah je tveganje za nastanek prometne nesreče kar štirikrat večje, če med vožnjo govorimo po telefonu. Slovenska zakonodaja telefoniranje med vožnjo dovoljuje, a le v primeru, če je v vozilo vgrajena naprava za prostoročno telefoniranje. Kljub temu pa v policiji svetujejo, da med vožnjo ne telefonirate, saj je vožnja aktivnost, ki ji moramo posvetiti vso našo pozornost! V primeru nujne uporabe mobilnega telefona je zato najbolj varno, da se ustavite na primernem mestu zunaj vozišča in pot nadaljujete šele, ko končate s pogovorom.

Aktivnosti v občini Kamnik

V ponedeljek, 24. 1. 2014, je bila izvedena preventivna akcija varnostni pas in mobitel tudi v občini Kamnik. V akciji je sodelovala redarska služba Občine Kamnik, Policijska postaja Kamnik in člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kamnik, ki so ustavili 6 voznikov in jim izdali opozorilni ukrep. Ravno tako pa jim je bila izdana zloženka za osveščanje voznikov, kakšne so lahko posledice ob nespoštovanju cestno-prometnih predpisov.

Preventivna akcija »BODI PREVIDEN« 

V času med 3. 2. 2014 in 14. 2. 2014 na območju Republike Slovenije poteka akcija za večjo varnost pešcev v cestnem prometu. Preventivne aktivnosti policistov so namenjene predvsem ozaveščanju pešcev, da morajo že sami čim bolje poskrbeti za svojo varnost v prometu (z nošenjem svetlih oblačil, kresničk in odsevnikov, odsevnih brezrokavnikov ipd.). Med drugim opozarjajo šolarje, njihove starše in stare starše na uporabo kresničk in drugih odsevnih predmetov. Represivne aktivnosti so usmerjene v umirjanje hitrosti voznikov motornih vozil na območjih, kjer se pešci najpogosteje zadržujejo, kakor tudi zoper voznike, ki ne upoštevajo prednosti pešcev na zaznamovanih prehodih za pešce. 

Glede na namen akcije sta opredeljena naslednja cilja:           

Pešci so v dolgoročnem obdobju še vedno med najbolj ogroženimi udeleženci v cestnem prometu, največ prometnih nesreč z udeležbo pešcev pa se zgodi v temnem delu dneva, in sicer v jesensko zimskem obdobju leta (oktober – marec). Policija ugotavlja, da so pogosto žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil (kadar vozijo z neprilagojeno hitrostjo, pod vplivom alkohola, preblizu desnemu robu vozišča, vozijo z neočiščenimi ali zarošenimi stekli na vozilu ipd.). Veliko nesreč pa se zgodi tudi zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev.

Vse udeležence v cestnem prometu pozivamo k previdni vožnji in upoštevanju cestno-prometnih predpisov, in sicer ne samo v času akcije, temveč skozi celotno leto. 

Pešci:

Vozniki: 

Aktivnosti v občini Kamnik

V sklopu akcije »BODI PREVIDEN« tudi policisti Policijske postaje Kamnik izvajajo svoje aktivnosti in poostreno nadzirajo spoštovanje cestno-prometnih predpisov ter izvajajo tako preventivne kakor tudi represivne aktivnosti v času akcije. Pridružila se jim je  redarska služba Občine Kamnik, člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kamnik ter Združenje šoferjev in avtomehanikov Kamnik. 

Besedilo delno povzeto po: Ministrstvo za notranje zadeve


<< Nazaj | Novice