Mali grad

Center za razvoj Litija krepi sodelovanje z Makedonijo

12.05.2011

 

V aprilu smo na Centru za razvoj Litija skupaj z makedonskim partnerjem pripravili program drugega letošnjega obiska makedonskih partnerjev v okviru projekta »Prednosti širitve Evropske Unije za regionalni razvoj«. Po obisku delegacije županov v marcu, so se tokrat v Sloveniji mudili predstavniki občinskih administracij iz občin Kriva Palanka, Kratovo, Lipkovo, Staro Nagoričane, Rankovce in Kumanovo ter predstavniki Razvojne agencije Severo-vzhodne planske regije s sedežem v Kumanovu iz Makedoniji. Gostje so v času od 18. do 22. aprila obiskali nekatere občine na območju Srca Slovenije: Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija in Šmartno pri Litiji.

V Kamniku so se v Mladinskem centru Kotlovnica seznanili s sodelovanjem v okviru različnih programov za mlade (predvsem Mladi v akciji), predstavil pa se jim je tudi makedonski prostovoljec, ki je trenutno na izmenjavi v Kamniku. Obiskali so Naravni zdravilni gaj Tunjice, si ogledali staro mestno jedro v Kamniku in se ustavili tudi na Agenciji za razvoj turizma in podjetništva. Ogledali so si Budnarjevo muzejsko hišo in obisk v občini Kamnik končali z ogledom prvih ekoloških term pri nas, Term Snovik. Direktor, Ivan Hribar, jim je predstavil njihove izkušnje pri izrabi obnovljivih virov energije.

Del delegacije se je 20. aprila v Ljubljani udeležil predstavitvene konference programa South East Europe, ki je bila organizirana s strani Ministrstva za okolje in prostor. Namenjena je bila predstavitvi programa, predvidenim novim razpisom in iskanju potencialnih projektnih partnerjev.

Skupina makedonskih partnerjev se je v Dolskem srečala s predsednikom Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije, Željkom Savičem, na terenu pa si si ogledali tudi nekaj dobrih praks. Seznanili so se z delovanjem aktiva žena Plamen, ogledali so si grad Bogenšperk, se seznanili s projektom lokalne samooskrbe, ki ga izvaja zadruga Jarina. Obiskali so kmetijo Paternoster na Bregu, ki je znana po predelavi mleka, kot primer uspešnega podjetnika na podeželju pa smo jim predstavili Jožeta Kosa na Veliki Preska. Gostje so si ogledali še eno izmed pilotnih območij projekta Listen to the voice of villages, Oglarsko deželo, in se na oglarski domačiji Brinovec seznanili z tradicijo oglarjenja.

Makedonska delegacija se je 21. aprila udeležila mednarodne InCo konference z naslovom »The power of innovative ecosystems«, ki je potekala v Državnem svetu v Ljubljani. Zadnji dan obiska smo gostom predstavili projekt CO2-NeuTrAlp, ki se ukvarja z zmanjševanjem emisij CO2 v alpskem prostoru, hkrati pa smo se na delavnici posvetili skupnim projektnim idejam in možnim oblikam sodelovanja v prihodnosti. Makedonce zanima predvsem program Evropa za državljane, ki nudi možnost pobratenja mest in izmenjavo različnih izkušenj spodelovanja.

Besedilo in fotografije: Gašper Kleč, Center za razvoj Litija


<< Nazaj | Novice