Mali grad

Bliža se letna konferenca Omrežja občin »Povezanost v Alpah«- DyNALP, ki bo letos potekala v Kamniku

31.05.2010

 

Podnebne spremembe so spremenile marsikaj: ledenike, reke, pokrajino. Takim razmeram so se morale prilagoditi tudi gospodarske oblike in navade ljudi. Predvsem v občinah, kjer se intenzivno ukvarjajo s turizmom, danes marsikaj od tistega, kar je bilo še pred nekaj leti nekaj povsem običajnega, ni več samoumevno. Tako si skorajda ni več mogoče predstavljati smučišča, ki ne bi uporabljalo sistema za umetno zasneževanje. Prilagajanje na podnebne spremembe je za marsikatero občino težka in odgovorna naloga. In kako bi lahko občine iz podnebnih sprememb potegnile ne samo najboljše, temveč tudi to, kar najbolj ustreza zahtevam trajnostnega razvoja?

"Turistične občine v času podnebnih sprememb« je naslov konference Omrežja občin »Povezanost v Alpah«, ki se bo zgoraj omenjenemu vprašanju posvečala 4. in 5. junija 2010 v Kamniku.

Povezanost v Alpah
Omrežje občin "Povezanost v Alpah" je združenje alpskih občin iz sedmih držav. Ustanovljeno je bilo leta 1997. Občine, ki so članice omrežja, si v tesnem sodelovanju s prebivalci prizadevajo za uveljavitev trajnostnega razvoja Alp kot njihovega življenjskega prostora. Za podlago in obenem tudi vodilo, kako doseči trajnostni razvoj v alpskem prostoru, so si članice izbrale Alpsko konvencijo, katere uresničevanje naj bi zaživelo tam, kjer imajo posamezniki možnost sooblikovanja in sodelovanja: v občini. Da pa ne bi bilo treba vedno odkrivati že odkritega, omogoča Omrežje občin Povezanost v Alpah izmenjavo izkušenj in informacij prek jezikovnih in kulturnih meja, prav tako izdaja publikacije in organizira prireditve v štirih alpskih jezikih: v francoščini, italijanščini, nemščini in slovenščini.

Več o Omrežju občin Povezanost v Alpah si lahko prebereta na povezavi
Povezanost v Alpah


<< Nazaj | Novice