Mali grad

Bazne postaje v občini Kamnik

28.09.2011

 

Občinska uprava je na predlog Odbora za varovanje okolja pripravila seznam baznih postaj, ki so nameščene na območju občine Kamnik. Iz seznama je razvidna tudi oddajna moč posamezne bazne postaje.

Ob postavitvi nove bazne postaje se občani pogosto sprašujejo o posledičnem vplivu elektromagnetnega sevanja (EMS) na okolje in zdravje ljudi. Odgovori na številna vprašanja in probleme s področja EMS so objavljeni na spletni strani projekta Forum EMS (www.forum-ems.si).

Namen projekta Forum EMS je obveščanje in komuniciranje z javnostjo, v smislu promocije znanstvenih izsledkov in izhodišč ključnih mednarodnih organizacij s področja varstva pred EMS. Poudarek je na raziskovanju ter posredovanju tekočih znanstvenih spoznanj in rezultatov odmevnih domačih in tujih raziskav najširši javnosti v njej razumljivi obliki.

S tem namenom izvajajo številne aktivnosti; od izdaje informativnih zloženk in brošur, strokovnih knjig, člankov v medijih, do strokovnih srečanj in svetovalne pisarne. Za strokovno utemeljene in uravnotežene dejavnosti v okviru projekta skrbi Strokovni svet Foruma EMS, ki ga sestavljajo ugledni znanstveniki iz različnih področij znanosti. Člani strokovnega sveta so predstavniki Univerze v Ljubljani (Fakultete za elektrotehniko, Filozofske fakultete, Fakultete za fiziko in matematiko), Onkološkega inštituta, Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa v Kliničnem centru Ljubljana, Nevrološke klinike Kliničnega centra Ljubljana in Ministrstva za promet. Koordinator projekta je doc. dr. Peter Gajšek z Inštituta za neionizirna sevanja (INIS), ki kot neodvisna in nevladna organizacija skrbi za usklajevanje ter izvajanje posameznih vsebin projekta.


<< Nazaj | Novice