Mali grad

Asfaltirali bomo tri kilometre makadamskih lokalnih cest in javnih poti

24.08.2021

 

Asfaltirali bomo tri kilometre makadamskih lokalnih cest in javnih potiObčina Kamnik bo za zagotavljanje varnosti in ustrezne infrastrukture v teh dneh pričela s sanacijo lokalnih cest in javnih poti. Makadamske javne poti in lokalne ceste bomo asfaltirali glede na prioritete, ki smo jih prejeli od posameznih krajevnih skupnosti občine Kamnik. Župan Matej Slapar pri tem poudarja: »Asfaltirali bomo kar 13 odsekov makadamskih javnih poti in lokalnih cest, naš cilj pa je predvsem zmanjšanje stroškov vzdrževanja na hribovitih delih in na delih javnih poti in cest, ki še niso asfaltirane. Pogodbena vrednost vseh investicij znaša 535.524,77 evra. S pogajanji smo cene občutno znižali. Prepričani smo, da bodo izvajalci del, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., in FS GROUP, d. o. o., dela opravili strokovno in v predvidenem roku.«

V okviru sanacij se bo v Krajevni skupnosti Šmarca uredilo del Primoževe ulice, kjer se bo na novo asfaltiralo 114 metrov javne poti in na novo uredila vodovodna infrastruktura. V Krajevni skupnosti Tunjice se bo asfaltiralo del lokalne ceste Tunjiška Mlaka – Zadnji Vrh v dolžini 240 metrov, poleg tega bomo na novo asfaltirali kategorizirani del lokalne ceste Tunjiška Mlaka – Vinski Vrh v dolžini 135 metrov, na območju Tunjiške Mlake 5E, 5G, 6A in 6B pa asfaltiranje v dolžini 135 metrov.

V Krajevni skupnosti Godič bo od hišne številke 45 I do hišne številke 45 E potekala rekonstrukcija vozišča v dolžini 127 metrov, na območju Godič – Na Gmajno pa je predvidena rekonstrukcija cestišča v dolžini 302 metra.

V Krajevni skupnosti Tuhinj se bo javna pot Cirkuše v Tuhinju – Veliki Hrib asfaltirala  dolžini 604 metre, v Krajevni skupnosti Šmartno v Tuhinju, na območju Šmartno v Tuhinju – Kostanj, bomo makadamsko lokalno cesto asfaltirali v dolžini 100 metrov, navezavo na gozdno pot Kostanj – Križ pa v dolžini 28 metrov.

Ravno tako bomo urejali makadamske prometne površine v Krajevni skupnosti Črna, kjer se bo lokalna cesta Smrečje v Črni – Gozd asfaltirala v dolžini 150 metrov.

V taisti krajevni skupnosti se bo uredilo in na novo asfaltiralo preostali neasfaltirani del cestišča na območju Kališe – Zavrh pri Črnivcu v dolžini 168 metrov.

V Krajevni skupnosti Špitalič se bo del javne poti Špitalič – Okrog asfaltiralo v dolžini 200 metrov. V Krajevni skupnosti Motnik bomo na novo preplastili cesto v dolžini 200 metrov, in sicer na območju Motnik – Zgornji Motnik, ki poteka mimo stanovanjskih objektov Zgornji Motnik 1, 2 in 3. Asfaltirali pa bomo tudi makadamsko javno pot v Krajevni skupnosti Pšajnovica na območju Pšajnovica – Gabrovnica v dolžini 525 metrov.

V Občini Kamnik je trenutno še približno 90 kilometrov neasfaltiranih cest in zavedamo se, da s sanacijo omenjenih cest ne bomo dokončno rešili problematike, smo pa na dobri poti urejanja tega področja, zato župan Matej Slapar poudarja: »Občina Kamnik je k urejanju neasfaltiranih cest pristopila sistematično. Na podlagi prioritet, ki so nam jih posredovale krajevne skupnosti v naši občini in na podlagi ocene strokovnih služb, bomo začeli s sanacijo tistih, ki so nujno potrebne obnove. Občina Kamnik je  razvejana občina in mnogo je še cest, ki jih je potrebno asfaltirati. Zavedamo se, da je potreb še veliko, ravno tako tudi želja, zato naj na tem mestu poudarimo to, da bomo glede na finančne zmožnosti proračuna urejali tudi druge odseke cest in javnih površin. Želimo pa si, da bi v čim večji meri tudi država oziroma Ministrstvo za infrastrukturo vlagalo v našo občino in urejalo državno infrastrukturo v okviru svojih finančnih zmožnosti.«

Občanke in občane obveščamo, da bodo na teh območjih veljale tudi občasne spremembe prometnega režima, o čemer vas bomo tudi obveščali.


<< Nazaj | Novice