Mali grad

Arboretum Volčji Potok bogatejši za nov vstopni objekt

17.10.2017

 

Arboretum Volčji Potok bogatejši za nov vstopni objektPodžupan Igor Žavbi se je popoldan udeležil odprtja novega vstopnega objekta v park Arboretum Volčji Potok. Ob tej priložnosti je dogodku prisostvovala tudi njena ekscelenca, veleposlanica Veleposlaništva Češke Republike Věra Zemanová skupaj s slavnostnim govornikom, ministrom za kulturo Antonom Peršakom in direktorjem Arboretuma Volčji Potok Alešem Ocepkom. 

Arboretum Volčji Potok je kulturni spomenik vrtno-arhitekturne dediščine državnega pomena, zato je še posebej pomembno, da so vsi posegi dobro programsko in oblikovno premišljeni. Pogovori o novem vstopnem objektu so se začeli v letu 2012, ko je Ministrstvo za kulturo za več prostorsko-razvojnih vprašanj (umestitev in ureditev območja vstopnega objekta, območje programske poti kot novega območja za razstave in masovnejše prireditve, ureditev informativno programskega središča s prenovo pristave in gradnjo nove oranžerije) k iskanju idejnih zasnov za območje t.i. Spodnjega Graščinskega polja povabilo tri priznane projektantske ekipe. Ocenjevalna komisija, v sestavi prof. dr. Aleš Vodopivec, Barbara Mlakar, mag. Barbara Žižič, Saša Piano, Aleš Ocepek, Ivan Cifrek in Matjaž Mastnak, je na podlagi vrednotenja ugotovila, da so vse tri rešitve celovite in izjemno kvalitetne, delo v nadaljevanju pa je poverila dvema različnima skupinama: za vstopni objekt in informacijsko prireditveno središče podjetju Arrea, arhitektura  d.o.o., in studiu Krajinaris d.o.o. ter za programsko pot skupini Bruto d.o.o.

Priprava vse potrebne projektne dokumentacije je potekala v letih od 2013 do 2016. V manjšem delu so se krajinske ureditve (programska pot z nastavki za organizacijo prireditev in razstav izven osrednjega varovanega območja arboretuma) izvedle v letu 2014. V letih 2015 in 2016 pa je največ energije bilo vložene v pripravo ustreznih prostorsko izvedbenih pogojev v Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik in pripravo projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za vstopno območje vključno z vstopnim objektom. Gradnja vstopnega objekta se je začela v letu 2016 in zaključila v letu 2017. Sredstva za pripravo dokumentacije in izvedbo sta prispevala Javni zavod Arboretum Volčji Potok in Ministrstvo za kulturo.

Ob uradnem odprtju je zbrane pozdravil direktor Arboretuma Volčji Potok Aleš Ocepek, ki je se ob tej priložnosti zahvalil prav vsem, ki so kakorkoli pripomogli k novi pridobitvi, predvsem pa zaposlenim Arbotetuma Volčji Potok, ki so s svojim delom in prihodkom pomagali graditi nov vstopni objekt. Vsem obiskovalcem, ki se k njim vedno znova vračajo, pa se je zahvalil za obisk.

Minister za kulturo Anton Peršak pa je med drugim poudaril: »Za projekte kot je Arboretum je potreben ansambel. Bistvena je ljubezen. Seveda govorimo ljubezni do narave. Človek ima, odkar se je začela civilizacija, to željo po preoblikovanju narave in tudi željo, ne samo v smislu izkoriščanja narave, ampak tudi v smislu urejanja, vnašanja svojega vidika. O tem govorijo zgodbe od začetka civilizacije. Zato je vsaka intervencija, kot je tudi ta za menoj, v prostor, ki je oblikovan s tem odnosom, zelo delikatna. Objekt intervenira v prostor na način, da v ničemer ne prizadene in to dejstvo me še posebej navdušuje.«

Za glasbeno popestritev so poskrbeli Sprukci, vezna beseda je pripadala Matjažu Mastnaku.

O novem vstopnem objektu

Izbrana in sedaj izvedena arhitekturna in krajinsko arhitekturna rešitev ne želi konkurirati vegetacijskim elementom in se jim podreja. Lamelna arhitektura je zelo prepustna in dopušča vizualno komunikacijo z vstopnim območjem in notranjostjo parka. Nove strukture preplete z naravnimi obstoječimi danostmi (skupina metasekvoj, drevored in ostala drevesa, potok) ter celostno obravnava območje med obstoječimi parkirišči in območjem vrtnega centra. Z lokacijo in dimenzijo objekta se subtilno približa drevoredu in ga ohranja kot hierarhično najpomembnejši element vstopa v park. Novi objekt je recepcija in informacijski pult ob vstopu v park in hkrati mesto, kjer je mogoče kupiti spominke. Omogočil bo uvedbo nove tehnologije spremljanja vstopa in uporabo kart, kupljenih na drugih prodajnih mestih.

Ob recepciji stoji servisni objekt s sanitarijami in previjalnicama za dojenčke. Pozicija objekta, ki je umaknjena v park za skupino metasekvoj, le-to vključuje v kvalitetno parkovno vsebino kot del vstopnega ambienta. Obenem je možno območje pred objektom urediti v večji multifunkcionalni prostor, ki deluje kot križišče vseh programskih vsebin. Ureditev novega vstopnega območja v povezavi z novo urejeno programsko potjo Arboretumu Volčji Potok prinaša kakovostno pridobitev, novo priložnost za razvoj in dodaja nov identitetni element kulturnemu spomeniku državnega pomena. Javnemu zavodu kot upravljavcu kulturnega spomenika pa daje možnost, da v novih prostorih zaposlenim zagotavlja prijazen delovni prostor, obiskovalcem pa ponudi raznovrstne kakovostne storitve.


<< Nazaj | Novice