Mali grad

Anketa o območjih za pešce v Kamniku

18.07.2018

 

Anketa o območjih za pešce v KamnikuV okviru projekta CityWalk, katerega pilotna občina je Občina Kamnik, je bila pripravljena anketa o območjih za pešce v Kamniku, ki je potrebna za oblikovanje t.i. indeksa hodljivosti v Kamniku. Vse občanke in občane vljudno vabimo, da si vzamete nekaj minut ter odgovorite na pripravljeno spletno anketo.

Anketa je dostopna na spletni povezavi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAFJ1-cwaj5NXKPn9XcJCYYpayp8mapPfGKHn31792tQhqBA/viewform

Najlepše se vam zahvaljujemo, saj so Vaši odgovori za nas zelo pomembni.

Projekt CityWalk

Projekt CityWalk bo pomagal mestom v Podonavski regiji, da bodo zmanjšala emisije in hrup ter postala varnejši prostori za življenje, s pomočjo okrepljene vloge trajnostnih oblik mobilnosti, zlasti aktivnih oblik transporta – pešačenja in kolesarjenja. Projektne aktivnosti, ki so usmerjene v ozaveščanje o trajnostnih oblikah mobilnosti in v odpravo morebitnih ovir zanje, bodo služile kot podpora ukrepom Celostne prometne strategije Občine Kamnik. Da bi zagotovili slednje, projekt med drugim predvideva vzpostavitev lokalnih skupin deležnikov, ki bodo sooblikovale načrtovanje pešačenja in skrbele za ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomembnosti okolju prijaznih oblik mobilnosti v mestih.

Kot izkazujejo primeri dobrih praks in mednarodne raziskave, ima namreč prijaznost mest do pešačenja ključno vlogo pri zdravju in zadovoljstvu prebivalstva, čistejšem okolju in cvetočem lokalnem gospodarstvu. Sodobni trendi kažejo, da mesta z živahnim vsakdanjim utripom, s pestro ponudbo storitev v pritličjih stavb in s takšnimi prostorskimi rešitvami, ki  prebivalce spodbujajo, da po vsakdanjih opravkih hodijo peš, zagotavljajo večjo kakovost življenja.

Več informacij o projektu in njegovih aktivnostih je na voljo na spletni strani projekta: www.interreg-danube.eu/citywalk in Facebook strani: @CityWalk.project na spletni povezavi fb.me/CityWalk.project.


<< Nazaj | Novice