Mali grad

Analiza stanja na področju kolesarstva v občini Kamnik zaključena

31.05.2011

 

Center za razvoj Litija je v okviru transnacionalnega projekta CYCLO izvedel analizo stanja na področju kolesarstva v občini Kamnik in jo prestavil na srečanju partnerjev v Atenah, ki je potekalo od 23. do 25. maja 2011. Predstavitev rezultatov analize in srečanje fokusne skupine, ki bo sodelovala pri pripravi Celostnega načrta za kolesarstvo, bo konec junija. 

Cilj projekta CYCLO je spodbujanje trajnostne mobilnosti v malih in srednje velikih urbanih okoljih z vključitvijo kolesarske politike v prostorsko načrtovanje. Koordinator prve aktivnosti projekta – analize stanja na področju kolesarstva, je bil Center za razvoj Litija. V zaključku preteklega leta je skupaj z zunanjim strokovnjakom pripravil kvalitetna navodila za vse partnerje projekta, ki so na svojih pilotnih aktivnostih izvedli analizo. Center za razvoj je analiziral stanje na področju občine Kamnik, pri kateri je sodeloval z zaposlenimi v občinski upravi, Policijsko postajo Kamnik, Turističnim informativnim centrom, turističnim ponudniki in predstavniki šol, zdravstvenih domov ter športnimi in upokojenskimi društvi.

Kot koordinator projektne aktivnosti je RCL pripravil primerjavo analiz med posameznimi partnerji iz Italije, Grčije, Cipra, Portugalske, Španije in Slovenije ter ugotovil, da so med posameznimi partnerji velike razlike. Občina Kamnik sodi med partnerje, ki so kolesarsko bolj razviti, vendar bo potrebno za naziv »kolesarjem prijazno mesto« potrebno še veliko dela. Za koordinacijo in strokovno izvedbo aktivnosti je Center za razvoj dobil veliko pohval.

Besedilo: Gregor Steklačič, Center za razvoj Litija


<< Nazaj | Novice