Mali grad

Aktivnosti Občinskega štaba Civilne zaščite v petek, 4. decembra

04.12.2020

 

Aktivnosti Občinskega štaba Civilne zaščite v petek, 4. decembraObčanke in občane pozivamo k odgovornemu obnašanju, doslednemu upoštevanju epidemioloških priporočil ter osebnemu prispevku k zamejitvi širjenja virusa. V vseh zaprtih javnih prostorih je obvezno imeti usta in nos dosledno zakrita z masko, ruto ali šalom, ravno tako na odprtih javnih prostorih. Redno in temeljito si pravilno umivamo roke z milom in vodo ali pa si jih razkužimo z namenskim razkužilom. Številni drugi ukrepi, ki so nam že znani, bodo pripomogli k temu, da zajezimo širjenje virusa COVID-19 kot tudi ostalih drugih virusnih obolenj.

Nagovor in poziv župana Mateja Slaparja, da živimo odgovorno: »Nosite maske, skrbite za higieno rok in kašlja, držite socialno razdaljo in odgovorno upoštevajte vsa priporočila.«

»Trenutna epidemiološka situacija je v državi in tudi v naši lokalni skupnosti resna. Na številnih korakih smo priča opozorilom, da se vedemo odgovorno, dosledno upoštevamo epidemiološka priporočila NIJZ in s tem preprečimo širjenje tako virusa COVID-19 kot tudi ostalih drugih virusnih obolenj. Dosledno upoštevajmo vsa navodila pristojnih institucij, če ne zaradi sebe in najbližjih, upoštevajmo jih zaradi vseh služb zaščite, reševanja in pomoči, ki neutrudno delajo in se trudijo, da rešujejo zdravstveni sistem pred najslabšim. Vsi, ki ne verjamete v priporočila in navodila, verjemite zdravstveni stroki, ki deluje v dobro bolnika in resno opozarja na razmere v  zdravstvu. Veliko smo naredili v tako imenovanem prvem valu, zato, kot sem že povedal, ne zapravimo tega truda in te vztrajnosti, ki smo jo takrat s številnimi službami iz ure v uro, iz dneva v dan vlagali v to, da smo ostali zdravi. Vsem, ki dosledno upoštevate navodila in se jih držite, velja reči HVALA, da takšno odgovorno obnašanje tudi nadaljujete.«

»A naj se na tem mestu iskreno ZAHVALIM tistim Kamničankam in Kamničanom, ki se vsakodnevno spopadate z marsikatero oviro in jo brez omahovanja premagujete s ciljem ohranjati zdravje vseh nas. To ste nepogrešljivi ljudje, ki delate v zdravstvu, policiji, civilni zaščiti, gasilstvu ter v vseh službah zaščite in reševanja, v farmaciji, gradbeništvu, sektorju energetike, prometa, prehrane, preskrbe s pitno vodo, financ, varovanja okolja, šolstvu, predšolskih vzgoji ter informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov. Pa tudi čistilke in čistilci, smetarji, peki, trgovke in trgovci, prostovoljci in vsi, ki opravljate delo, da imamo v Kamniku kvalitetno življenje, zaslužite veliko ZAHVALO. Zaradi njih, spoštovane Kamničanke in spoštovani Kamničani, upoštevajte navodila in v vseh zaprtih javnih prostorih imejte usta in nos dosledno zakrita z masko, ruto ali šalom, ravno tako na odprtih javnih prostorih. Redno in temeljito si pravilno umivajte roke z milom in vodo ali pa si jih razkužite z namenskim razkužilom. Na vsakem koraku ohranjajte medsebojno razdaljo. Ne prirejate zabav ob rojstni dnevih in obletnicah. Zdaj ni čas za to! Prosim, ostanite doma, če imate kakršnekoli znake virusnega obolenja ali pa jih ima kdo drug okoli vas, in posvetujte se o svojem zdravstvenem stanju z osebnim zdravnikom. Ne odlašajte z obiskom zdravnika, če imate katerekoli druge zdravstvene težave. Številni ukrepi, ki so nam popolnoma poznani, bodo pripomogli k temu, da zajezimo širjenje virusa COVID-19. Skupaj bomo zmogli le, če se bomo dosledno držali navodil. S tem bomo pomagali vsem službam zaščite, reševanja in pomoči in s tem bomo pomagali predvsem zdravstvenim delavcem, ki imajo imena in priimke ter dan za dnem rešujejo življenja. S tem bomo pomagali slehernemu občanu in občanki občine Kamnik, državljanki in državljanu Republike Slovenije. Zato, živimo odgovorno!«

Vaš župan Matej Slapar

Število potrjenih primerov v občini Kamnik od razglasitve drugega vala epidemije COVID-19

Občinski štab Civilne zaščite dnevno spremlja število okuženih v občini Kamnik in o tem, skupaj z vsemi opravljenimi aktivnostmi, dnevno poroča krovni organizaciji Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Štabu Civilne zaščite za Ljubljansko regijo.

Pripravljeno je bilo poročilo o potrjeih primerih obolelih z virusom COVID-19 od 19. 10. do 2. 12. 2020.

Dom starejših občanov Kamnik

Z Doma starejših občanov Kamnik so nas obvestili, da se trenutno stanje glede okuženih s COVID-19 nekoliko umirja. Na današnji dan, v petek, 4. decembra 2020, je skupno število okuženih 15 stanovalcev in 19 zaposlenih.

Zahvaljujejo se za razumevanje, izkazano skrb in podporo.

Prošnji za kadrovsko pomoč so se odzvali v CIRIUS-u Kamnik (4 osebe), prostovoljci in študenti (4 osebe). 

Iskreno se zahvaljujejo vsem, ki so se jim pridružili in se bodo v prihodnjih dneh še pridružili delovni ekipi Doma starejših občanov Kamnik.

Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik

»Koronamobi«

V okviru Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik deluje  telefonska linija »koronamobi« (051 642 922), in sicer za posvete v zvezi z okužbami dihal in vročinskimi stanji pri odraslih, za naročanje na brise na COVID 19 in preglede, s katero so bistveno olajšali dostopnost za to problematiko 12 ur/dan in povečali dostopnost ambulante za ostale klice. Na tej telefonski številki deluje zdravnik.

Že v mesecu septembru pa je Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik uvedel tako imenovani »drive-in« sistem, s katerim so odvzem brisa COVID-19 močno poenostavili in pospešili.

Dostava in prevzem toplih obrokov socialno ogroženim učencem in dijakom občine Kamnik

Osebni prevzem je bil zagotovljen za 116 kosil, v okviru Občinskega štaba Civilne zaščite pa se je na dom dostavilo 41 kosil. 

Na tem mestu se iskreno zahvaljujemo vsem šolam in prostovoljcem, ki pomagajo pri zagotavljanju in dostavi toplih obrokov socialno ogroženim učencem in dijakom naše občine.

Posebna zahvala pa gre vodstvu in celotnemu kadru kuhinje Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, ki so nam nemudoma priskočili na pomoč.

Novico o zagotavljanju obrokov si lahko ogledate TUKAJ, o dostavi in prevzemu toplih obrokov pa TUKAJ 

Kamniškim osnovnim šolam je Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik ponudila možnost prevzema kosil tudi za učence, ki niso socialno ogroženi. Na njihovo pobudo so se kamniške osnovne šole s hvaležnostjo odzvale, saj se ravnatelji zavedajo, da je težko tudi tistim staršem oziroma skrbnikom, ki morajo v tem času opravljati službene obveznosti.

Nujno varstvo otrok

Nujno varstvo otrok, celotno novico si lahko ogledate TUKAJ, se v občini Kamnik nadaljujejo tudi v tem tednu.

Danes, v petek, 3. decembra 2020, je v nujnem varstvu v Vrtcu Antona Medveda Kamnik v enoti Pestrna 36 otrok, v enoti Sneguljčica pa 38 otrok, v Zasebnem vrtcu Peter Pan je vključenih 17 otrok, v Zasebne vrtcu Sonček (v enoti Trobentica) 17 otrok, Zasebni vrtec Zarja pa nudi varstvo 22 otrokom.

Ukrep nujnega varstva velja od 2. 11. 2020 dalje do preklica.

Pomoč potrebujejo številni okoli nas. Ne spreglejmo jih!

Občina Kamnik se je skupaj z Občinskim štabom Civilne zaščite in Območnim združenjem Rdečega križa Kamnik ponovno odločila za odprtje posebnega računa za zbiranje donacij, katerega namen je blažitev posledic epidemije koronavirusa in pomoči potrebnim. Že v prvem valu smo kar nekaj sredstev razdelili med pomoči potrebnim in tudi tokrat smo se odločili, da odpremo tekoči račun in pomagamo tistim, ki to potrebujejo.

Sredstva lahko donirate na transakcijski račun Območnega združenja Rdečega križa Kamnik, Ljubljanska cesta 1, 1240 Kamnik, in sicer na številko TRR: SI56 0231 2001 1158 889 ter z obveznim pripisom namena: KORONAVIRUS 2020.

Vsa zbrana sredstva bodo razdeljena s strani za to ustanovljene strokovne skupine, ki jo bodo sestavljali predstavniki Občinske uprave Občine Kamnik, Občinskega sveta Občine Kamnik, Centra za socialno delo Osrednja Slovenija vzhod, enota Kamnik, strokovnih služb osnovnih šol ter Območnega združenja Rdečega križa Kamnik. Skupino bo s sklepom imenoval župan Matej Slapar.

Prav tako se bo na sedežu Rdečega križa Kamnik na Ljubljanski cesti 1 v Kamniku v tem času zbiralo prehranske izdelke z daljšim rokom uporabe, ki se bodo potem tudi razdeljevali ogroženim občankam in občanom.

Prostovoljci

Kamniški prostovoljci s sloganom »ZA SOLIDARNOST, DA ODŽENEMO KORONA NEVARNOST!«Na Občini Kamnik imamo še vedno vzpostavljeno številko 051/374-207 (Katja Vegel-Občina Kamnik) za občanke in občane v stiski in njihovo oskrbo oziroma dostavo nujnih življenjskih potrebščin (hrana, zdravila), ki velja izključno za oskrbo starejših občank in občanov, ki živijo sami in tistih, ki so oboleli in nimajo nikogar (sosedov, prijateljev,…), ki bi jim priskrbel nujne življenjske potrebščine (hrana, zdravila in podobno).

Na telefon lahko pokličete med ponedeljkom in nedeljo med 8. in 18. uro.

Danes je en prostovoljec eni osebi na dom prinesel topli obrok.

Telefonska številka za dostavo nujnih življenjskih potrebščin starejšim občankam in občanom, ki živijo sami

Na Občini Kamnik imamo še vedno vzpostavljeno številko 051/374-207 (Katja Vegel-Občina Kamnik) za občanke in občane v stiski in njihovo oskrbo oziroma dostavo nujnih življenjskih potrebščin (hrana, zdravila), ki velja izključno za oskrbo starejših občank in občanov, ki živijo sami in tistih, ki so oboleli in nimajo nikogar (sosedov, prijateljev,…), ki bi jim priskrbel nujne življenjske potrebščine (hrana, zdravila in podobno).

Na številko lahko pokličete od ponedeljka do nedelje med 8. in 18. uro.

Občanke in občane pozivamo k doslednemu upoštevanju tega, da na telefonsko številko kličejo izključno tisti, ki potrebujejo pomoč.


Vlada je sprejela Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19

Načrt je razporejen v pet skupin, ki so označene z barvami: od črne prek rdeče, oranžne, rumene in zelene. Vsaka skupina je opredeljena s 7-dnevnim povprečjem števila novih pozitivnih primerov na eni strani in s številom hospitaliziranih bolnikov na drugi. Ko bo izpolnjen eden od dveh definiranih kriterijev, se bodo sprostili ukrepi v tisti skupini.

Vlada  je odločila, da se za sedem dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v naslednjih odlokih:

Vlada je odločila, da se za 14 dni podaljša uporaba ukrepa, ki je določen v naslednjem odloku:

Zaradi dejstva, da je turizem v Sloveniji med najbolj ogroženimi gospodarskimi panogami, ki so na udaru že vse od pojava pandemije COVID-19, je vlada sprejela podaljšanje veljavnosti bona do 31. decembra 2021, in sicer za upravičence, ki bonov do uveljavitve sklepa še niso koristili.

Vlada se je seznanila tudi z Nacionalno strategijo cepljenja. V prvih nekaj mesecih po pridobitvi dovoljenja za promet na EMA, bo na voljo le omejena količina cepiv, kar pomeni, da bo na voljo manj cepiv od dejanskih potreb in povpraševanj. Zato je potrebno skrbno določiti prioritetne ciljne skupine ljudi, ki bodo prvi dostopali do cepiv proti COVID-19 – kot na primer med najbolj ogroženimi so bolniki s kroničnimi boleznimi, zaposleni in stanovalci v DSO-jih, delavci, zaposleni v zdravstvu in kritični infrastrukturi.

Telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19

Nacionalni inštitut za javno zdravje je vzpostavil telefon za psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji COVID-19. Na brezplačni telefonski številki 080 51 00 bodo 24 ur na dan, vse dni v tednu strokovno pomoč nudili izkušeni psihologi, psihoterapevti in drugi strokovnjaki s področja duševnega zdravja.

Telefon je nastal v sodelovanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Društva psihologov Slovenije, Rdečega križa Slovenije, Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Zaupnega telefona Samarijan, Združenja zakonskih in družinskih terapevtov in Zveze prijateljev mladine Slovenija – TOM telefon.

S telefonom želijo zagotoviti dostopno podporo ljudem, ki se v času epidemije in z njo povezanih kriznih ukrepov soočajo z različnimi stiskami.

Vladni klicni center

Vse od ponovne razglasitve epidemije je začel delovati tudi vladni klicni center, kjer so prebivalcem na voljo zanesljive in sprotne informacije glede novega koronavirusa.

Na telefonski številki 080 14 04 (za klic iz tujine: +38614787550) deluje od ponedeljka do petka med 8. in 20. uro.

»Nalezimo se dobrih navad«

Na Ministrstvu za zdravje so v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje začeli s projektom »Nalezimo se dobrih navad«. Z njim ozaveščajo, da lahko z upoštevanjem pravil stroke (umivanje rok, nošenje maske in vzdrževanje distance ter tudi z uporabo aplikacije #ostanizdrav).

Dodatne informacije so dostopne na spletni povezavi: https://www.gov.si/teme/kampanja-covid-19-nalezimo-se-dobrih-navad/. Vljudno vabljeni tudi k ogledu promocijskih filmov, ki so nastali ob samem projektu: https://youtu.be/rIQT2nsH9hA in https://youtu.be/0Jme2PfuwWQ.

Za nasvet policije v času koronavirusa pokličite na telefonsko številko 01 514 70 01

Da bi z informacijami in nasveti pomagali ljudem, ki se v tem obdobju pogosto obračajo na nas z vprašanji o novih ukrepih za zajezitev epidemije bolezni covid-19, smo vzpostavili posebno kontaktno telefonsko številko.

Na telefonsko številko policije 01 514 70 01 nas lahko pokličete za vprašanja o ukrepih in aktivnostih policistov:

Na elektronskem naslovu info.koronavirus@policija.si je od 17. julija 2020 vzpostavljen avtomatski odzivnik s sporočilom, ki vas bo napotilo na spletne strani z aktualnimi informacijami glede epidemije. Če na spletnih straneh odgovorov ne boste našli, pokličite na telefonsko številko +386 (0) 1 514 70 01 v urah, ki so navedene v odzivu. Prosimo, da na prejeto obvestilo ne odgovarjate.

Opozorilo! Za primere, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje policije, nas pokličite na telefonsko številko policije za klic v sili 113.

Ostanite zdravi.

Preventivni ukrepi Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Situacija, ki smo ji izpostavljeni, je velik izziv, zato je še posebej pomembno, da delujemo preventivno in odgovorno za omejitev širjenja bolezni COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2. Pomembno je, da v primeru bolezenskih znakov in simptomov (kot so na primer nahod, slabo počutje, bolečine v mišicah, povišana telesna temperatura, kašelj), ostanemo doma in se po telefonu posvetujemo s svojim izbranim zdravnikom ter upoštevamo njegova navodila.

Vsak izmed nas lahko zmanjša tveganje za okužbo in širjenje okužbe z izvajanjem naslednjih ukrepov:

Zaradi naraščajočega števila okužb z novim koronavirusom epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) s 17. oktobrom 2020 prilagaja protokol sledenja stikom oseb s potrjeno okužbo.

Od sobote, 17. oktobra 2020, dalje bo epidemiološka služba NIJZ še vedno vzpostavila kontakt z vsako osebo s potrjeno okužbo preko telefona, ji podala informacije o poteku izolacije in izdala kodo za aktivacijo v aplikaciji #OstaniZdrav. V primeru, da gre za okužbo pri otroku, epidemiološka služba kontaktira njegove starše oziroma skrbnike. Oseba s potrjeno okužbo bo prejela tudi navodila, da sama obvesti vse osebe, s katerimi je bila v stiku, in jim posreduje Navodila za osebe, ki so bile izpostavljene okužbi z novim koronavirusom (dostopna na naslednji povezavi).

Vsa priporočila in navodila lahko spremljate na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in sicer na povezavi tukaj.

Video vsebina higiena kašlja in nasveti za umivanje rok je dostopna TUKAJ.


<< Nazaj | Novice