Mali grad

Aktivni.Vsi = Pridobimo.Vsi

05.12.2017

 

Aktivni.Vsi = Pridobimo.VsiŽupan Marjan Šarec in vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček sta se dopoldan na Brdu pri Kranju udeležila mednarodne zaključne konference projekta Aktivni.Vsi. Občina Kamnik je bila skupaj z nekaterimi kamniškimi javnimi institucijami (Osnovno šolo Toma Brejca, Zdravstvenim domom dr. Julija Polca Kamnik, Centrom za socialno delo Kamnik in Vrtcem Antona Medveda Kamnik) partnerica pri dveletnem, s strani EU financiranem, projektu Aktivni.Vsi. Nosilec projekta je bilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je dvodnevno konferenco tudi organiziralo.

Državna sekretarka Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martina Vuk je poudarila, da se Slovenija po številnih indeksih enakosti žensk in moških umešča na visoka mesta, a vendar ženske in moški tudi v Sloveniji še nismo v povsem enakem položaju. Velik razkorak se na primer kaže v zasebnem življenju. Poudarila je, da gre zaradi priprave nove Resolucije o družinski politiki za aktualno temo, saj je veliko načrtovanih ukrepov usmerjenih ravno v bolj enakovredno delitev skrbstvenih in gospodinjskih obveznosti na eni strani ter spodbujanje dejavnega očetovstva na drugi strani.

Uvodni pozdrav pa je pripadal tudi županu Občine Kamnik Marjanu Šarcu, ki je ob tej priložnosti dejal: »Ko smo se odločili za sodelovanje pri projektu, nam je bilo mogoče na začetku nekoliko čudno zakaj se moramo v današnjem času s tem podorčjem sploh ukvarjati. Ali je v naši družbi res tak problem biti enak? Pravzaprav je. Največji težava je že v miselnosti. Slovenci smo še vedno zelo tradicionalna družba. Imamo jasno izdelana merila in kriterije, kaj je žensko in kaj je moško opravilo. Tako še vedno malce postrani gledajo, ko za volanom avtobusa zagledajo žensko voznico. Ali pa, ko se na volitvah sprašujejo, je čas za žensko? To je vprašanje, ki v današnji čas sploh ne sodi. Ženske so že daleč nazaj dosegle enakopravnost o svojih sposobnostih in dokazovanju pri delu. A se kljub temu še najdejo predsodki in stereotipi. Enakopravnost se ne gradi z besedami. Enakopravnost se ne gradi s tem, da govorimo, kako bi moralo biti, ampak je to potrebno udejanjiti. To se najbolj kaže zlasti v družinskih življenjih, ko sta oba starša dandanes zelo zaposlena. Seveda je vse odvisno od službe, ki jo opravljata. Pri vsem tem pa je potrebno poudariti, da marsikdo marsikoga ne razume, ko je ta na primer bolan, ko ima bolnega otroka in podobno. Ko bomo začeli razumevati sočloveka in udejanjati, bomo na poti do boljše družbe. Preiti moramo od miselnosti, da je nekaj žensko opravilo in nekaj moško opravilo. Na vseh področjih, z izjemo tistih, ki so ekstremno moška in ženska področja, je potrebno nehati ločevati, ljudi pa gledati po njihovih sposobnostih ter delu. Tako bo za vse lažje in boljše.«

Na dvodnevni konferenci bodo sicer domače in tuje strokovnjakinje in strokovnjaki predstavili številne dobre prakse. Avstrija je na primer razvila spletni kalkulator za izračun finančnih vplivov enake porazdelitve neplačanega in plačanega dela, Islandija bo predstavila, kako vprašanja enakosti žensk in moških obravnavajo že v vrtcih, Finska pa rezultate raziskave o ovirah, s katerimi se srečujejo dejavni očetje. Hrvaška pa je k vprašanju spolnih stereotipov pristopila z dramsko igro za srednješolsko populacijo.

Pri predstavitvi slovenskih izkušenj je bila danes, prvi dan konference, kot primer dobre prakse izpostavljena prav Občina Kamnik. Vodja Oddelka za družbene dejavnosti Občine Kamnik Tina Trček je predstavila nekatere projekte in storitve za prebivalstvo s skrbstvenimi potrebami. Občina Kamnik na primer sofinancira počitniško varstvo za otroke s posebnimi potrebami, sofinancira Dnevni center Štacjon, financira Dnevni center Društva staršev otrok s posebnimi potrebami, spodbuja Svetovalno pisarno za starejše, veliko truda pa vlaga tudi v zagotavljanje otroškega varstva, poleg tega pa smo v okviru projekta skupaj z MDDSZ pripravili tudi analizo skrbstvenih potreb prebivalstva.

Na konferenci je bil predvajan tudi dokumentarni film Aktivirani očka o vlogi očeta nekoč in danes, učenke in učenci Osnovne šole Toma Brejca iz Kamnika pa so pred kamero povedali, kako dejavni so njihovi očetje. Tudi sicer bodo imeli mladi na konferenci pomembno vlogo – jutri bodo učenke in učenci Osnovne šole Toma Brejca pod mentorstvom učitelja Andreja Matjana v debatnem krožku predstavili argumente za in proti enakovredni delitvi dela med ženskami in moškimi. Kot so nam namignili, so ugotovili, da je družinsko življenje lepše in da so obveznosti opravljene hitreje, če za delo poprimemo vsi.


<< Nazaj | Novice