Mali grad

Aktiviranje gasilcev PGD Gozd s sireno za javno alarmiranje

24.06.2011

 

Občinski štab CZ Kamnik je danes postavil obnovljeno sireno na gasilski dom Prostovoljnega gasilskega društva Gozd. Sirena je namenjena alarmiranju gasilcev ob pretečih nevarnostih ter obveščanju prebivalcev. Pri namestitvi, montaži in priklopu sirene so poleg domačih gasilcev PGD Gozd sodelovali tudi predstavniki PGD Kamnik in podjetje CI.DO d.o.o. iz Kamnika. Ker gasilsko društvo PGD Gozd nima zgrajenega stolpa, je montaža sirene potekala direktno na streho, pri dvigu sirene so delavcem pomagali gasilci, ki so sireno dvignili na streho z dvigalom.

 

 

Trenutno je vzdrževanje sistema javnega alarmiranja v občinah še v njihovih pristojnostih. Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, mora na podlagi novele zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami do konca leta 2011 na lokalni ravni postopoma prevzeti sistem javnega alarmiranja. Pri tem prevzemu niso všete sirene nameščene na  gospodarskih društvih, zavodih in drugih organizacijah. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev bo prevzem verjetno končan predvidoma do konca leta 2015.

 

 

Poleg namestitve in montaže sirene je bil danes izveden tudi priklop sirene, ki omogoča proženje sirene iz komandne sobe in preko stikala, ki je nameščen tudi v garaži. Uporabo znakov za alarmiranje podrobneje določa Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Ur. List RS, štev. 105/2007).

 

<< Nazaj | Novice