Mali grad

Akcija nadzora nad pravilnostjo odlaganja in ločevanja komunalnih odpadkov

14.03.2011

 

Danes so predstavniki Občine Kamnik skupaj s predstavniki podjetja Publicus d.o.o. izvedli akcijo nadzora nad pravilnostjo odlaganja in ločevanja komunalnih odpadkov na podlagi določil Odloka o načinu opravljanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kamnik. S temi nadzori ali akcijami se bo ugotavljalo ali se stanje  ločenega zbiranja odpadkov na ekoloških otokih izboljšuje oziroma je isto ali pa se slabša.

Nadzor se bo izvajal tako, da se bo na ekološkem otoku določeno posodo za odpadke spraznilo ter preverilo ali so v posodi samo tisti odpadki, ki tja sodijo ali so uporabniki - povzročitelji odpadkov odložili v posodo tudi odpadke, ki ne sodijo v konkretno posodo.

V takih primerih bomo poizkusili ugotoviti, če bo to mogoče, kdo je to storil in zoper njega uvedli postopek o prekršku, je pa res, da je izredno težko nekomu dokazati, da je storil prekršek, če ni bila to osebna ugotovitev na kraju kršitve. Kasneje pa bomo pristopili tudi k izvajanju nadzora nad ločenim zbiranjem odpadkov pri fizičnih osebah in na območjih večstanovanjskih objektov,  vendar se bo nadzor izvajal v času, ko bo izvajalec na odjemnih-prevzemnih mestih praznil posode z odpadki.

Današnji nadzor oziroma terenska analiza je obsegala pregled pravilnosti ločevanja in odlaganja odpadkov na zbiralnicah ločenih frakcij - "ekoloških otokih". Najprej smo preverili pravilnost ločevanja na Groharjevi ulici ob Kitajski restavraciji ter na isti ulici ob železniški progi, nadaljevali pa smo z ogledom ekoloških otokov na Klavčičevi ulici ob vrtcu, Ulici Vilka Rožiča za bencinsko črpalko, za upravno stavbo občine ob Prečni ulici, na parkirišču ob Frančiškanskem samostanu, ob Molkovi poti, ob podjetju Zarja Kamnik, v Stranjah, nasproti OŠ Stranje ter končali z ogledom v Stahovici ob cesti, ki pelje na Sv. Primoža, nasproti podjetja Calcit.

In kakšni so bili rezultati terenske akcije? Grobo lahko ocenimo, da je stanje v občini zadovoljivo, vsekakor pa ne pohvalno, saj smo ponekod še našli odpadke, ki ne sodijo v za to predpisan zabojnik. Podroben opis vseh obiskanih ekoloških otokov z vsemi nepravilnostmi odlaganja odpadkov, pa bomo objavili v naslednjih dneh.


<< Nazaj | Novice