Mali grad

75 let obstoja in neprekinjenega delovanja PGD Tunjice

20.07.2013

 

Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Tunjice so popoldan s parado in slavnostno sejo obeležili 75-letnico obstoja in neprekinjenega delovanja društva. Praznovanju se je pridružila tudi podžupanja mag. Julijana Bizjak Mlakar.

Krajani Tunjic so resno pričeli razmišljati o ustanovitvi društva že davnega leta 1929, in sicer po požaru, ki je tega leta zajel cerkev sv. Ane. Omenjeni požar je bil povod, da so v "Sekuranc", kot so društvo poimenovali, v mesecu juniju 1929 kupili ročno brizgalno. Ob tem dogodku so vaščani začeli resno razmišljati o ustanovitvi gasilskega društva. To se je zgodilo šele slabo desetletje kasneje, ko je zagorelo gospodarsko poslopje na kmetiji Kosirnik, po domače pri spodnjem Sitarju.

V letu 1938 sta bila dva pripravljalna sestanka o ustanovitvi, zato Gasilska zveza Slovenije PGD Tunjice v svojih evidencah vodi že od leta 1938. Ustanovni občni zbor prostovoljne gasilske čete Tunjice je bil 29. januarja 1939 v gostilni pri Matiju. Prvi občni zbor gasilske čete pa 21. januarja 1940.

Glede na to, da je osnovno poslanstvo gasilcev pomoč ob nesrečah, ne moremo mimo omembe posebnega društva, ki ima v kraju Tunjice kar 116-letno tradicijo, to je t.i. Društvo samopomoči. Ustanovljeno je bilo leta 1897. Njegovo osnovno poslanstvo je medsoseska pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. Pravico do vstopa v Društvo samopomoči ima vsakdo, ki ima stalno prebivališče v tunjiški fari. Vstop v društvo je prostovoljen. Vsak član pa je upravičen do pomoči v slučaju nesreče in jo je tudi dolžan nuditi prizadetemu ob nastali nezgodi. Društvo je najstarejše v Tunjiški fari in združuje vse njene farane.

Kot rečeno so člani PGD Tunjice popoldan slavnostno obeležili visoki jubilej, kjer so s parado in slavnostno sejo z velikim spoštovanjem počastili gasilsko društveno dogajanje v Tunjicah. Društvu je v imenu Občine Kamnik čestitala podžupanja mag. Julijana Bizjak Mlakar, ki je pohvalila prizadevnost gasilcev PGD Tunjice. »Krajani Tunjic slovite po pridnosti, saj se kljub težki ilovici, ki ni najbolj primerna za poljedelstvo, ukvarjate z njim, pa tudi z živinorejo in sadjarstvom. Znani ste po baročni cerkvi sv. Ane, njenemu ustanovitelju in pobudniku gradnje Petru Pavlu Glavarju, pa tudi po dolgoletnem župniku Pavlu Juhantu, ki je zaradi svoje odkrite  besede, pogosto zavite v humor,  priljubljen in spoštovan  tudi drugod, tako med verujočimi kot tudi med neverujočimi. Z nedavno pridobitvijo Tunjic - najstarejšega fosila morskega konjička na svetu, in z zanimivo etnološko ter zgodovinsko dediščino v celotni občini Kamnik, se lahko Tunjice in občina Kamnik kosamo tudi s svetovno bolj znanimi kraji. Tesna povezanost in medsebojno sodelovanje vaščanov Tunjic se odražajo tudi v pevskih, igralskih in številnih drugih aktivnostih, ki se odvijajo v Tunjicah in pri katerih vaščani Tunjic sodelujete, ter izdatno prispevate  h kulturnemu in družabnemu življenju naše občine. Krajani Tunjic skrbno čuvate in vzgajate solidarnost med vami, ki je verjetno med najbolj pomembnimi vrednotami za uspešne medsebojne odnose in življenje neke skupnosti. In solidarnosti premorete veliko. Vrednoto solidarnosti ste ohranjali tudi v časih, ko se je ta vrednota umikala pohlepu in egoizmu posameznika. Zato ste danes bolj varni pred različnimi oblikami revščine in socialne izključenosti, ki je po osamosvojitvi Slovenije vse bolj prisotna v mestih in tudi v naši občini, ker je država v znatni meri odpovedala na tem področju. Ohranjanje solidarnosti in humanosti v medsebojnih odnosih se kaže tudi v dolgoletnem delovanju Prostovoljnega gasilskega društva Tunjice. Delo v gasilskem društvu, ki stremi k cilju reševati in varovati življenja ter materialne dobrine, pripomore k povezovanju in vzgajanju ljudi, da le-ti postajajo boljši in bolj koristni člani družbe. V vodstvu Občine Kamnik si bomo še naprej prizadevali področju gasilstva posvečati posebno pozornost, ki jo takšna pomembna solidarnostna in humana aktivnost potrebuje. V čast mi je, da vam lahko ob častitljivi obletnici delovanja vašega gasilskega društva čestitam v imenu vodstva Občine Kamnik in se vam ob tej priložnosti iskreno zahvalim za vaše nesebično dolgoletno delo, ki prinaša vsej družbi ogromno koristi. Naj vaš pozdrav »Na pomoč« ne utihne nikoli!«

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!« čestitke PGD Tunjice! 


<< Nazaj | Novice