Mali grad

5. srečanje Območnega sveta Razvojnega partnerstva središča Slovenije

06.12.2011

 

Zbrani župani Območnega sveta Razvojnega partnerstva središča Slovenije (RPSS) so najprej potrdili zapisnik 4. srečanja Območnega sveta z dne 7. november 2011. Sledila je predstavitev poročila o delu Razvojnega partnerstva za leto 2011. Med pomembnejšimi rezultati iztekajočega se leta lahko izpostavimo zelo uspešno sejemsko predstavitev turistične ponudbe Srca Slovenije v sklopu sejma Turizem in prosti čas v Ljubljani, 15.000 izvodov koledarja prireditev za leto 2011, izvajanje mednarodnega projekta »Prednosti širitve EU na področju regionalnega razvoja« in podobno.

V nadaljevanju se je Območni svet seznanil z dopolnjenim programom za leto 2012, sprejem le-tega pa je prestavil na naslednje leto.

   

Območni svet RPSS, ki v okviru svojih nalog spremlja upravljanje znamke Srce Slovenije, je na 5. srečanju imenoval Strokovno-upravljavski svet znamke Srce Slovenije za triletno mandatno obdobje v naslednji sestavi: Aleksandra Gradišek, Andreja Križnič, mag. Boštjan Jurjevčič, Drago Vrhovnik, Jože Kos, mag. Ladeja Godina Košir, Marjan Šarec, Matej Zupančič, dr. Tadeja Jere Lazarski, Tomaž Smole in mag. Violeta Bulc. Za predsednico Strokovno-upravljavskega sveta znamke Srce Slovenije so imenovali Aleksandro Gradišek.

Glede sodelovanja oziroma predstavitve na sejmu Turizem in prosti čas 2012 so se koordinatorji strinjali, da se kot regija Srce Slovenije sejma ne udeležijo, predstavitev Srca Slovenije pa se bo izvedla v sklopu »Dnevov tulipanov in cvetja« ter na prireditvi »Čarobni dan« v Arboretumu Volčji Potok. Prav tako je Območni svet RPSS soglašal, da bo leto 2012 namenil prvenstveno utrjevanju obstoječega partnerstva in znamke Srca Slovenije, vključevanje novih občin v partnerstvo pa bo predmet razprave konec leta 2012.


<< Nazaj | Novice