Mali grad

5. december – Mednarodni dan prostovoljstva

05.12.2012

 

Na današnji Mednarodni dan prostovoljstva se je župan Marjan Šarec udeležil prvega srečanja prostovoljcev - osnovnošolcev iz OŠ Stranje in mladih s posebnimi potrebami, ki se šolajo v CIRIUS Kamnik.

5. december prostovoljci po celem svetu poznajo pod imenom Mednarodni dan prostovoljstva. Namenjen je vsem tistim posameznikom, ki moč, ki jo nosijo v sebi, namenijo za druge in za pozitivne spremembe v skupnosti. Vsi ti prostovoljci in prostovoljke vsak dan na različnih področjih s svojim znanjem, energijo, veliko mero dobre volje in prizadevanjem prispevajo k reševanju problemov in stisk v skupnosti in si zato zaslužijo priznanje tudi s strani lokalnih skupnosti.

Da nam skrb za sočloveka ni tuja, vsakodnevno dokazujemo tudi v naši občini. Od gasilcev, reševalcev, posameznikov, raznih društev (Društvo upokojencev Kamnik, Rdeči križ Kamnik, Medobčinsko Društvo invalidov Kamnik, Župnijska Karitas Kamnik, Društvo upokojencev Motnik - Špitalič, Društvo Sožitje, Župnijska Karitas Nevlje, Župnijska Karitas Šmarca - Duplica, Župnijska Karitas Stranje, Društvo sladkornih bolnikov, Društvo Varius Kamnik), ki na tak ali drugačen način pomagajo sočloveku. Med njimi je tudi Zavod Oreli, katerega poslanstvo je sodelovati v motivaciji in zunanji spodbudi pri delovanju vseh generacij v smeri altruizma in povečevanja socialnega kapitala ter s tem tudi civilizacijskih kompetenc za bolj kvalitetno življenje v sodobni družbi.

Kot pravi direktorica Zavoda Oreli, Martina Ozimek, prostovoljne dejavnosti veliko prispevajo k socialnemu kapitalu, saj ustvarjajo socialne mreže in vezi. »Po rezultatih naših anket (izvedeni v aprilu in maju 2010 med starejšimi v občini Kamnik) lahko trdimo, da so starostniki glede na življenjsko zadovoljstvo razmeroma optimistični. Posamezniki navkljub vse večjim in številnejšim objektivnim življenjskim omejitvam ohranjajo svoje življenjsko zadovoljstvo še v pozno starost, in sicer s postopnim prilagajanjem, spreminjanjem meril za primerjavo sebe z drugimi, z zniževanjem želja in z drugimi strategijami upravljanja z življenjem (npr.: osebni konjički, motiviranost za povezovanje z drugimi ljudmi, z vključevanjem v skupine za samopomoč in opravljanje prostovoljnega dela). Preko dveh skupin za samopomoč in prostovoljno delo je bilo ugotovljeno, da mladim in ostarelim članstvo v skupini izboljša samopodobo, zveča samozavest in omogoča lažjo vključitev v družbo na participatorni in demokratični način, s tem pa tudi zviša socialni kapital družbe,« je še dodala Martina Ozimek.

V Zavodu Oreli pripravljajo raznovrstne dogodke, s katerimi pomagajo starejšim in tistim, ki pomoč potrebujejo. Izpostavimo jih le nekaj: 

Kot smo že omenili, je danes, ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva, v CIRIUS Kamnik potekalo prvo srečanje prostovoljcev, osnovnošolcev iz OŠ Stranje in mladih s posebnimi potrebami, ki se šolajo v CIRIUS Kamnik. Zbrane je najprej pozdravila ravnateljica osnovne šole in koordinatorica mobilne službe Isabelle Morel Bera in se zahvalila obema zavodoma in lokalni skupnosti za podporo, pomoč in oporo ob organiziranju in izvajanju prostovoljskega dela. Skupaj se lahko naredi veliko več! »S podarjenim časom, z znanjem, izkušnjami, s poslušanjem, z rokami … dajemo čutiti, da smo drug drugemu pomembni. Ob tem marsikatero življenjsko oviro, težavo ali problem obrnemo na bolje ali celo rešimo in se ob tem ves čas učimo. S tem sebi, tistim, ki se družimo z njimi in družbi, kjer skupaj živimo, prinašamo višjo kvaliteto življenja. S podobnimi srečanji, a z drugimi mladimi, smo začeli pred šestimi leti in v tem času preživeli veliko lepih skupnih trenutkov na raznovrstnih delavnicah, srečanjih, kratkih izletih, vikendih samostojnosti; celo skupno fotografsko razstavo na Bledu in v Kamniku smo naredili.«

Da je za lokalno skupnost pomemben vsak prostovoljec, je v svojem govoru poudaril župan Marjan Šarec. »V naši občini je kar nekaj društev, ki na tak ali drugačen način pomagajo sočloveku. Organizacije so dolžne ponuditi ljudem različne možnosti za opravljanje prostovoljskega dela, tako da so potrebe porabnika, dejavnost in zmogljivosti prostovoljca kar najbolj usklajeni. Prostovoljska društva si morajo prizadevati za odpravljanje ovir za razvijanje prostovoljskega dela. Prostovoljsko delo ima velik pomen za razvoj in za prihodnost. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe, zato ga je potrebno negovati in ustrezno vrednotiti.«


<< Nazaj | Novice