Mali grad

40 let delovanja Medobčinskega društva invalidov Kamnik

14.03.2015

 

Dopoldan so članice in člani Medobčinskega društva invalidov Kamnik slovesno obeležili 40. obletnico delovanja. Zbranim pa se je pridružil tudi župan Marjan Šarec. Dogodku so poleg predsednikov društev invalidov gorenjske regije prisostvovali še župan Občine Komenda Stanislav Poglajen, predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Drago Novak in direktorica Doma starejših občanov Kamnik Marija Rems.

Medobčinsko društvo invalidov Kamnik je v svoji 40-letnici delovanja izvajalo in še izvaja aktivnosti skozi posebne socialne in humanitarne programe, kot so obiski na domu, neposredna pomoč, srečanja, zagovorništvo, pravni nasveti, informiranje, izobraževanje, okrevanje, rehabilitacija, rekreacija in šport, različne delavnice, obiski mnogih kulturnih prireditev in drugo. Težko je našteti v nekaj stavkih vse dogodke, ki so se zgodili v tem 40-letnem obdobju. 7. december 1975 je datum, ko je bilo ustanovljeno DI Kamnik, leta 2001 pa se je preimenovalo v Medobčinsko društvo invalidov Kamnik. Leta 2003 je od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pridobilo status invalidske organizacije, v letu 2008 pa še status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. V letu 2012 je društvo po večletnih, če ne desetletnih prizadevanjih, prišlo do novih lastnih prostorov v poslovno-stanovanjskem objektu Novi trg 26/a v Kamniku.

Danes je društvo, ki šteje preko 1.000 članov–invalidov, prepoznavno in ustvarjalno društvo, ki ve, kaj je njegovo poslanstvo, ki ve, kako oblikovati programe, da so dostopni čim širšemu krogu oziroma vsem uporabnikom, to je delovnim invalidom, osebam s telesno okvaro in osebam s statusom invalida.

Današnji dan je bil za vse članice in člane prav poseben. Slovesnost, na kateri so se spomnili mnogih zanimivih dogodkov, so pripravili v jedilnici Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik. Po uvodni Zdravljici je zbrane nagovoril župan Marjan Šarec in čestital vsem članicam in članom ter poudaril, da je Medobčinsko društvo invalidov Kamnik vsekakor eden pomembnejših členov v naši lokalni skupnosti. »S svojimi aktivnostmi opozarjate in sooblikujete lokalno politiko, opozarjate na težave in ovire invalidov, in sicer tiste, ki jih čutite in občutite v največji meri ravno vi in vaši člani. V sedanji družbi, ki je usmerjena v produktivnost in učinkovitost, se lahko kaj hitro zgodi, da so tisti, ki norm družbe ne dosegajo, potisnjeni na rob. Uspešno reševanje omenjene problematike se nanaša ravno na delovanje invalidskih organizacij kot je Medobčinsko društvo invalidov Kamnik,ki skrbi za procese vključenosti invalidov v družbo in je pomemben dejavnik izenačevanja možnosti za socialno, družbeno, ekonomsko vključevanje invalidov v lokalno skupnost občine Kamnik. Nadaljujte z vašim dobrim delom, bodite med seboj prijatelji, zaupajte si in spoštujte se in uspešno delujte še nadaljnjih 40 let. Srečno!«

40-letno pot je na kratko opisal predsednik Medobčinskega društva invalidov Kamnik Janez Sedušak in vsem zaželel uspešno delovanje tudi v prihodnosti.

Po volilnem zboru, kjer je bil ponovno izvoljen dosedanji predsednik Janez Sedušak, je sledila podelitev priznanj članicam in članom Medobčinskega društva invalidov Kamnik ter gostom, Medobčinsko društvo invalidov Kamnik pa je prejelo priznanje s strani Zveze delovnih invalidov Slovenije.

Bronasti znak Medobčinskega društva invalidov Kamnik

Srebrni znak Medobčinskega društva invalidov Kamnik

Zlati znak Medobčinskega društva invalidov Kamnik

Priznanja ob 40-letnici delovanja MDI Kamnik

Priznanja Zveze delovnih invalidov Slovenije

Za kulturno in glasbeno popestritev dogajanja so poskrbele članice tria Veronika, vezna beseda je pripadala Anžetu Slani, za glasbeno popestritev po uradnem delu prireditve pa je poskrbel Marjan Čerin.

Članice in člani pa so z vedrimi obrazi zrli v prihodnost njihovega društva, v uspešnih nadaljnjih 40 let.  


<< Nazaj | Novice