Mali grad

4. srečanje Območnega sveta Razvojnega partnerstva središča Slovenije

07.11.2011

 

Dopoldan je v sejni sobi Občine Ivančna Gorica potekalo 4. srečanje Območnega sveta Razvojnega partnerstva središča Slovenije. Posebnost današnjega srečanja je bilo pridružitev dveh občin k partnerstvu, in sicer občine Ivančna Gorica in občine Šentrupert. Tako je predsednik Razvojnega partnerstva središča Slovenije, Marjan Šarec najprej pozdravil dve novi pridruženi občini, sledil pa je podpis aneksov številka 4 in 5 k Pogodbi o vzpostavitvi Območnega razvojnega partnerstva središča Slovenije, ki sedaj šteje 11 občin.

 
   

V nadaljevanju so prisotni župani, podžupani oziroma predstavniki občin potrdili zapisnik 3. srečanja, nato pa je direktorica Centra za razvoj Litija, Aleksandra Gradišek skupaj s sodelavci predstavila Program dela razvojnega partnerstva za leto 2012. Program obsega pokrivanje nekaterih projektov, med katerimi je poglaviten projekt »Razvoj in promocija lokalne samooskrbe v Srcu Slovenije«, razvoj, upravljanje in promocija znamke Srce Slovenije, vključevanje v evropske in nacionalne partnerske mreže in seveda podpora delovanju partnerstva. Območni svet se je s programom seznanil, podali so nekatere pripombe, sklenili pa so, da bodo program dokončno potrdili na decembrskem srečanju.

 
   

Za konec je območni svet sprejel sklep, da bo Center za razvoj Litija koordiniral in izbiral predloge občin in skupne predloge Srca Slovenije za umestitev v izvedbeni načrt RRA LUR 2012 – 2014 (Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije).


<< Nazaj | Novice