Mali grad

3. srečanje Območnega sveta Razvojnega partnerstva središča Slovenije

20.05.2011

 

Osemnajst članov Območnega sveta RPSS je najprej sprejelo zapisnik drugega srečanja Območnega sveta z dne, 1. marec 2011. Sledila je predstavitev oziroma obravnava Strategije razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije 2011 – 2018.

 

Po uvodnih besedah direktorice Centra za razvoj Litija, Aleksandre Gradišek je Miša Novak predstavila ključne točke Strategije, kako so se projekta lotili, kaj želijo s Strategijo doseči in kaj vse je potrebno za to narediti. Tako so iz sedmih podvizij (temelj vseh je seveda turistična prepoznavnost tako za domače kot tuje goste) osnovali cilje (povečana doba bivanja, oblikovanje programov po ciljnih skupinah, povečanje zasedenosti turističnih zmogljivosti), iz teh ciljev pa so sledile prioritete:

Po krajši razpravi so člani Območnega sveta RPSS soglasno sprejeli Strategijo razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije 2011 – 2018.

Sledila je druga točka dnevnega reda - predstavitev osnutka projekta Lokalna samooskrba.  Lokalna oskrba pomembno prispeva k razvoju vseh treh stebrov Srca Slovenije. Umešča se v steber naše okolje skozi spodbujanje razvoja okolja, zdravja ter zmanjšanja vplivov na okolje, v steber podjetništvo, saj skozi celotno dobavno verigo ponuja številne priložnosti kmetom ter tudi na področje  turizma.

 

Člani Območnega sveta RPSS so bili enotni, da gre pri lokalni samooskrbi za veliko priložnost občinam, ki so bolj kmetijske. Poudarili pa so, da je potrebno na eni strani spodbujati kmete na lokalnem področju, na drugi strani pa prepričati potrošnike, da kupujejo doma pridelane izdelke in ne izdelke v nakupovalnih centrih. Osnutek projekta Lokalna samooskrba so člani torej potrdili in sklenili, da župani priključenih občin pozovejo javne zavode, naj dajo prednost lokalno pridelani hrani.

Sledila je predstavitev Lokalne samooskrbe z energijo v občini Šentrupert, za katero so člani Območnega sveta RPSS skupaj z občino Ivančna Gorica sprejeli sklep, da se pridružita v Razvojno partnerstvo Srce Slovenije. Občini bosta uradno sprejeti, ko bodo občine članice na svojih občinskih svetih sprejele ustrezne sklepe.


<< Nazaj | Novice