Mali grad

21. marec – mednarodni dan gozdov

21.03.2017

 

21. marec – mednarodni dan gozdov21. marca vsako leto na pobudo generalne skupščine Združenih narodov obeležujemo mednarodni dan gozdov, dan posvečen promociji in ozaveščanju o pomenu trajnostne in skrbne rabe gozda, kot enega najpomembnejših naravnih bogastev. Skupna tema letošnjega mednarodnega dneva gozdov po vsem svetu je »Gozdovi in energija«.

Gozdovi so zelo pomemben svetovni vir obnovljive energije, saj predstavlja energija iz lesa približno 40 odstotkov svetovne oskrbe z obnovljivo energijo. Skoraj 50 odstotkov svetovne proizvodnje lesa, ki znaša okoli 1.86 milijarde m3 lesa, se uporablja kot energija za kuhanje, ogrevanje in proizvodnjo električne energije. Za 2,4 milijarde ljudi lesna kuriva pomenijo kuhan obrok, toplo vodo in topel dom.

V Sloveniji približno četrtino letne posekane količine lesa v gozdovih, ki je skupno dosegla v letu 2016 6,1 milijona m3 lesa, porabimo v energetske namene. Les je ogljično nevtralen energijski vir, zato njegova energetska izraba ne prispeva k poslabšanju bilance toplogrednih plinov v ozračju in blaži posledice podnebnih sprememb. Ima pa lahko kurjenje lesa, ob uporabi neustreznih kurilnih naprav, negativne posledice za kakovost zraka v okolju. Predelava lesa v izdelke mora imeti prednost pred njegovim kurjenjem, saj je les, kot čudovit naravni material, smiselno uporabiti najprej za lesne izdelke z visoko dodano vrednostjo in kot energetski vir šele po koncu njihove življenjske dobe.

Ko govorimo o energiji gozdov sicer najpogosteje mislimo na drva in kurjenje, gozdovi pa nam nudijo tudi druge vrste energij, ki jih sicer ne znamo meriti, ampak kljub temu obstajajo, saj -  kot pravimo – si gremo v gozdove med drugim tudi napolnit baterije in podobno.

Slovensko gozdarstvo skupaj z lastniki gozdov nadaljuje sanacijo posledic naravnih ujm v gozdovih - sanacijo posledic žledoloma v letu 2014 in izredno močnega napada podlubnikov v letih 2015 in 2016. Zaradi napadenosti s podlubniki je bilo v letu 2016 posekanih 2,32 milijona m3 smreke, kar je največ do sedaj. Z nastopom pomladnih temperatur se začenja nov razvojni krog podlubnikov in s tem nove poškodbe iglastih gozdov. Analiza gibanja števila odkritih lubadark v drugi polovici leta 2016 kaže na trend umirjanja napada podlubnikov, kljub vsemu pa lahko pričakujemo obsežne poškodbe iglastih gozdov tudi v letu 2017. Obseg novih škod je odvisen od odzivnosti lastnikov gozdov in hitrosti sanacije odkritih žarišč novega napada podlubnikov.

Naravne ujme v slovenskih gozdovih so prebudile lastnike gozdov, trg gozdarskih storitev in lesa, pa tudi slovensko javnost. Vse več ljudi, podjetij in organizacij se zaveda pomena odgovornega odnosa do gozda in skrbi za ta naš najbolj dragocen del naravnega okolja. Na mednarodni dan gozdov 21. marca 2017 bodo prostovoljci v Zbilju pri Medvodah posadili 1001 sadiko od 10.000 sadik gozdnega drevja, ki jih je v okviru družbeno odgovorne akcije obnove slovenskih gozdov zagotovila družba Žito / Podravka in njihova blagovna znamka čajev 1001 CVET. Akcija je del širokega programa načrtne obnove gozdov, poškodovanih zaradi naravnih ujm, ki prihaja v letu 2017 v svojo osrednjo fazo.

Besedilo: Zavod za gozdove Slovenije


<< Nazaj | Novice