Mali grad

21. državno tekmovanje Kaj veš o prometu

04.06.2012

 

Letošnjega 21. državnega tekmovanja se je tako udeležilo 54 učencev kolesarjev ter 10 učencev tekmovalcev s kolesi s pomožnim motorjem. V okviru šolskih tekmovanj pa je v letošnjem šolskem letu sodelovalo že 176 šol, v sistem pa je vključenih skupno preko 600 učiteljev in mentorjev prometne vzgoje. Izvedenih je bilo tudi 40 kvalifikacijskih tekmovanj, kjer je sodelovalo preko 70 občin, samo najboljši tekmovalci pa so se uvrstili na državno raven.

Letos je potekalo že 21. državno tekmovanje Kaj veš o prometu, ki ga je organizirala Javna agencija RS za varnost prometa, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sodelovanju z občinskim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor. 21. državno tekmovanje Kaj veš o prometu, je potekalo v soboto, 2. junija 2012 na površinah in okolici OŠ borcev za severno mejo v Mariboru (C. Borcev za severno mejo 19). Tekmovanje je potekalo tudi pod pokroviteljstvom župana Mestne občine Maribor, g. Franca Kanglerja, zbrane pa je ob direktorju Javne agencije RS za varnost prometa g. Ljubu Zajcu pozdravil tudi mariborski podžupan.

Rezultati najboljših kolesarjev na 21. državnem tekmovanju Kaj veš o prometu

Mesto

Priimek

Ime

Občina

Osnovna šola

1

JEKLAR

MATEJ

Kamnik

OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK

1

POLANEC

NIKO

Ptuj

OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT PTUJ

3

PREVOLŠEK

VINKO

Slovenj Gradec

PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC

4

PLETERSKI

ŽAN

Krško

OSNOVNA ŠOLA JURIJA DALMATINA KRŠKO

5

PAMUK

EMIN

Maribor

OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA-STANETA MARIBOR

6

PAJER

VID

Mislinja

OSNOVNA ŠOLA MISLINJA

7

PINTER

TILEN

Rimske toplice

OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

8

GRADIŠNIK

ALEN

Sv. Jurij ob Ščavnici

OSNOVNA ŠOLA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

9

TRAVIŽAN

ROK

Novo mesto

OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN

10

LUKMAN

ALEŠ

Ormož

OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ PRI ORMOŽU

10

SRŠEN

DAŠO

Murska Sobota

OSNOVNA ŠOLA III. MURSKA SOBOTA


Prvo mesto je tako dosegel učenec devetega razreda OŠ Frana Albrehta iz Kamnika Matej Jeklar. Za osvojeno prvo mesto na državnem tekmovanju mu iskreno čestitamo!

Rezultati najboljših voznikov koles s pomožnim motorjem na 21. državnem tekmovanju Kaj veš o prometu

mesto

Ime in priimek

Občina

Šola

1

Leon FIŠER

Sevnica- Krško

SŠC KRŠKO - SEVNICA

2

Dejan VIDOVIČ

Maribor

SPŠ MARIBOR

3

Luka LOVREC

Maribor

SPŠ MARIBOR

4

Alan PISK

Nova Gorica

TŠC NOVA GORICA

5

Davorin ŠTEBIH

Ptuj

BIOTEHNIŠKE ŠOLE PTUJ

6

Jan PUSTOVAR

Krško Sevnica

SŠC KRŠKO - SEVNICA

7

Klemen KOREN

Krško Sevnica

SŠC KRŠKO - SEVNICA

8

Jernej POTRČ

Ptuj

BIOTEHNIŠKE ŠOLE PTUJ

9

Aljoša PINTARIČ

Maribor

TŠC MARIBOR

10

Florjan UNGAR

Slovenske Konjice

OSNOVNE ŠOLE POD GORO

Tekmovanje Kaj veš o prometu je sestavljeno iz preverjanja teoretičnega znanja prometnih predpisov, spretnostne vožnje na poligonu ter praktične vožnje v dejanskem prometu. Na tekmovanjih Kaj veš o prometu sodelujejo v dveh kategorijah kolesarji ter vozniki koles s pomožnim motorjem (skuter) učenci od 5. do 9. razreda osnovne šole s kolesi, ter učenci 9. razreda in dijaki srednjih šol po opravljenem izpitu AM kategorije s kolesi z motorjem.

Tekmovanja Kaj veš o prometu so edina tovrstna tekmovanja, ki potekajo pod okriljem šol in občinskih SPV ter pri otrocih razvijajo zdravo tekmovalnost v znanju ter varnejšem ravnanju v prometu. Osnovni namen tekmovanj je dodatna spodbuda za učenje prometnih pravil, razvijanje spretnosti in pravilne vožnje v prometu na širokem številu vključenih učencev, od šolskih do državnega tekmovanja. Tako v sistemu sodeluje preko 15.000 učencev. Tekmovanja Kaj veš o prometu so tradicionalna oblika preventivnih akcij za kolesarje, ki potekajo od ravni šol v organizaciji osnovnih šol v sodelovanju z občinskimi SPV, na ravni občin, regij ter nazadnje na državni ravni. AVP - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skrbi za vsebinsko zasnovo in izvajanje tekmovanj ter organizacijo državnega tekmovanja. Tekmovanja Kaj veš o prometu podpira tudi Ministrstvo, pristojno za šolstvo.

Poleg samega tekmovanja pa so potekale še druge aktivnosti:

V okviru aktivnosti Pobarvaj si svojo čelado so otroci pobarvali skupno 35 kolesarskih čelad, vsak po svoji zamisli, tako kot bi bila otroku najbolj všeč. Komisija je v okviru natečaja izmed vseh izbrala finaliste ter nazadnje 3 najboljše čelade, njihovi avtorji pa so prejeli praktično nagrado.  

Besedilo in fotografije: Bojan Oblak, AVP – SPV


<< Nazaj | Novice