Mali grad

2. srečanje deležnikov projekta CityWalk

03.04.2018

 

2. srečanje deležnikov projekta CityWalkObčina Kamnik v sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije nadaljuje z aktivnostmi v okviru projekta CityWalk programa Interreg Podonavje, v katerem sodeluje kot pilotna občina. V sredo, 4. aprila 2018, bo ob 17. uri Sejni dvorani občinske stavbe (II. nadstropje) potekalo 2. srečanje deležnikov projekta CityWalk, na katerem bosta splošna in strokovna javnost lahko prispevali k rešitvam trajnostne mobilnosti v Kamniku.

Predviden program srečanja:

  1. predstavitev projekta CityWalk (cilji, namen, partnerji, ključne aktivnosti, vloga Kamnika) in namen 2. srečanja skupine deležnikov,
  2. predstavitev prometne politike občine s poudarkom na zagotavljanju pogojev za pešačenje,
  3. predstavitev temeljnih značilnosti Strategije pešačenja ter Načrta pešačenja in procesa njunega oblikovanja,
  4. razprava o oblikovanju Strategije pešačenja ter Načrta pešačenja,
  5. predlogi za vzpostavitev delovne skupine za oblikovanje Strategije pešačenja ter Načrta pešačenja.

Projekt CityWalk bo pomagal mestom v Podonavski regiji, da bodo zmanjšala emisije in hrup ter postala varnejši prostori za življenje, s pomočjo okrepljene vloge trajnostnih oblik mobilnosti, zlasti aktivnih oblik transporta – pešačenja in kolesarjenja. Projektne aktivnosti, ki so usmerjene v ozaveščanje o trajnostnih oblikah mobilnosti in v odpravo morebitnih ovir zanje, bodo služile kot podpora ukrepom Celostne prometne strategije Občine Kamnik. Da bi zagotovili slednje, projekt med drugim predvideva vzpostavitev lokalnih skupin deležnikov, ki bodo sooblikovale načrtovanje pešačenja in skrbele za ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomembnosti okolju prijaznih oblik mobilnosti v mestih.

Več informacij o projektu in njegovih aktivnostih je na voljo na spletni strani projekta: www.interreg-danube.eu/citywalk in Facebook strani: @CityWalk.project na spletni povezavi fb.me/CityWalk.project

Vse zainteresirane občanke in občani vljudno vabljeni.


<< Nazaj | Novice