Mali grad

2. srečanje Območnega sveta Razvojnega partnerstva središča Slovenije

01.03.2011

 

V sejni dvorani Občine Kamnik je dopoldan potekalo 2. srečanje Območnega sveta Razvojnega partnerstva središča Slovenije.

Po uvodnem pozdravu predsednika RPSS, Marjana Šarca so prisotni sprejeli dnevni red srečanja in potrdili zapisnik prvega srečanja županov in koordinatorjev z dne, 11.1. 2011.

Sledila je predstavitev strateških dokumentov znamke Srce Slovenije - Smernice za upravljanje z znamko Srce Slovenije. Mag. Ladeja Godina Košir je poudarila vrednote blagovne znamke Srce Slovenije (etičnost, srčnost, kakovost, edinstvenost in mreženje) ter njeno poslanstvo: »Poslanstvo je razvijati prostor v katerem rad živim, ker v njem lahko ustvarjam, se samouresničujem ter obenem kakovostno bivam.«

O obsežnem Priročniku celostne grafične podobe znamke Srce Slovenije je spregovoril Matej Zupančič. Predstavil je 7 najbolj učinkovitih elementov blagovne znamke (biti drugačen, ustrezen, upravljati znamko skozi »Brand driver«, dvigovati nivo znamke, iskrena znamka, znamka je oseba – gradnja karizmatičnosti in idealizma, upati si tvegati) ter nakazal poti uspeha blagovne znamke. Svojo predstavitev je zaključil s stavkom: »Pot k uspehu ne vodi skozi razum, temveč skozi srce.«

Po kratki razpravi, po kateri so prisotni tudi sprejeli strateške dokumente znamke Srce Slovenije, je direktorica Centra za razvoj Litija, Aleksandra Gradišek spregovorila o dopolnjenem Programu dela RPSS za leto 2011 (sklep programa je bil sprejet) ter seznanila navzoče z opravljenimi aktivnostmi za RPSS v obdobju januar – februar 2011.

Župani in koordinatorji so na koncu sprejeli sklep, da RPSS do naslednjega srečanja pripravi finančni in vsebinski predlog projekta lokalne samooskrbe ter sklep, da se poleg vsebinskega poročila o opravljenih aktivnostih RPSS-ja članom območnega sveta pošlje tudi finančno poročilo.

 

 


<< Nazaj | Novice