Mali grad

2. seja Občinskega sveta

23.12.2010

 

Svetniki sprejeli Sklep o imenovanju delovnih teles občinskega sveta, sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Kamnik, sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Kamnik, sklep o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Kamnik ter sklep o financiranju političnih strank v občini Kamnik.

Na 2. redni seji Občinskega sveta, na kateri je bilo prisotnih 28 svetnikov, so svetniki najprej z absolutno večino potrdili zapisnik  1. redne seje Občinskega sveta z dne, 10.11. 2010 in dnevni red tekoče seje.

V 1. točki so na predlog Komisije za mandatna  vprašanja, volitve in imenovanja obravnavali in sprejeli predloge sklepov o imenovanju delovnih teles občinskega sveta, Nadzornega odbora ter dveh delovnih teles občine.

V 2. točki dnevnega reda so svetniki obravnavali Predlog sklepa o financiranju političnih strank v občini Kamnik in ga tudi soglasno sprejeli.

Po koncu 2. redne seje Občinskega sveta so župana, svetnike in vse navzoče v avli pričakali kamniški skavti, ki so s kratko poslanico županu v roke predali betlehemsko Luč miru, ki bo na voljo občankam in občanom v prostorih Občine Kamnik.


<< Nazaj | Novice