Mali grad

2. delavnica za pripravo Strategije lokalnega razvoja

04.05.2015

 

LAS »Srce Slovenije« je s podpisom nove konzorcijske pogodbe 12. marca 2015 na Geometričnem središču Slovenije pričela z aktivnostmi za novo programsko obdobje 2014-2020, ki sledijo Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (Uredba CLLD).

Ključna podlaga za delovanje LAS v tem obdobju bo nova Strategija lokalnega razvoja, ki bo opredelila skupno vizijo, cilje, prioritete in merljive kazalnike, ki jih želimo skupaj doseci do leta 2020. Pri tem procesu je bistvenega pomena aktivno sodelovanje vseh zainteresiranih lokalnih deležnikov iz vseh treh sektorjev – javnega, ekonomskega in zasebnega. S tem namenom vas vabimo na 2. delavnico za pripravo nove Strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije, ki bo potekala v četrtek, 7. maja 2015, v Matični knjižnici Kamnik, Ljubljanska cesta 1, 1240 Kamnik, s pričetkom ob 16.30 in predvidenim zaključkom ob 20.30.

Na 1. delavnici, ki je bila 23. aprila v Dolskem, so že bili oblikovani nekateri projektni
predlogi, usmerjeni v ključna razvojna podrocja. Na 2. delavnici bomo nadaljevali z
zbiranjem, pregledom, presojo, povezovanjem in nadgrajevanjem projektnih predlogov ter z oblikovanjem kriterijev vrednotenja in indikatorjev spremljanja uspešnosti.

Vašo prisotnost prosimo sporočite na telefon 01 8962 715 ali e-mail las@razvoj.si do torka, 5. 5. 2015.

Postanite aktivni soustvarjalec razvoja podeželja Srca Slovenije in se nam pridružite!

Obrazec za opis projekta


<< Nazaj | Novice