Mali grad

2. delavnica o varovanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti

20.03.2019

 

Vabimo vas na 2. delavnico o varovanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti, ki bo potekala v sredo, 20. marca 2019, ob 17. uri uri v Samostanu Mekinje. Delavnico bo moderiral Martin Šolar.

Prosimo vas, da svojo prisotnost potrdite na telefon 041 216 963 ali na elektronski naslov barbara.strajnar@kamnik.si.

V okviru Omrežja Občin Povezanost v Alpah in projekta SpeciAlps, v katerega je aktivno vključena tudi občina Kamnik smo v januarju izvedli prvo delavnico na kateri smo se pogovarjali o pomenu naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti. Skupaj smo pripravili prednostni seznam naravne dediščine, stanje in predlagali nekatere ukrepe. Povzetek iz delavnice je v prilogi.

Na drugi delavnici se bomo pogovorili o predlogih in konkretnih idejah za akcije varovanja, ohranjanja in izboljšanja stanja naravne dediščine in biotske raznovrstnosti. V to bo vključen tudi načrt ozaveščanja in vključevanja širše javnosti.

Povzetek


<< Nazaj | Novice