Mali grad

129. redni letni občni zbor PGD Kamnik

09.04.2011

 

Včeraj zvečer je v prostorih PGD Kamnik potekal 129. redni letni občni zbor gasilskega društva Kamnik. PGD Kamnik je osrednja gasilska enota v občini Kamnik in deluje neprekinjeno že od 14. avgusta 1882. To pomeni 129 let organiziranega delovanja varstva pred požarom in lokalne javne gasilske službe.

Občnega zbora se je poleg župana, Marjana Šarca udeležil tudi poveljnik Civilne zaščite, Matjaž Srša.

Društvo je bilo organizirano zaradi številnih požarov, ki so nastali v mestu in okolici Kamnika. Tako so bili zaradi, do tedaj neorganiziranega gašenja, Kamničani primorani ustanoviti Prostovoljno požarno brambo. Prvo orodišče je takratna Požarna bramba imela v gospodarskem poslopju.

PGD Kamnik se je kot osrednja gasilska enota v občini v vseh teh letih delovanja oblikovalo v sodobno, humano organizacijo, ki uspešno opravlja naloge na področju izvajanja javne lokalne gasilske službe in poleg nalog gašenja in reševanja opravlja tudi zahtevne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, nesrečami z nevarnimi snovmi, nesrečami v prometu in drugimi nesrečami, ki nas pogosto presenetijo in pretresajo v vsakdanu. V gasilskem domu  na Perovem, kjer ima društvo urejene prostore od leta 1982, imamo osem službenih stanovanj. V teh stanovanjih stanujejo operativni gasilci, ki s svojimi družinami izvajajo stalno 24 urno dežurno službo.

Konec decembra 2010 je društvo štelo skupaj 186 članov, od tega operativno gasilsko enoto sestavlja 91 operativnih gasilcev.

 

 

Na zboru so bila prebrana poročila članov UO in poveljstva. Iz poročil je bilo razbrati, da društvo veliko vlaga v usposabljanja, nabavo opreme, izobraževanja.

 

Opremljenost PGD Kamnik še ni popolna glede na zahteve Meril o minimalni opremljenosti, vendar je z novimi merili podaljšalo na obdobje do 1. 1. 2014. Vozni park in opremljenost društva zagotavljata uspešno izvajanje tudi najzahtevnejših intervencij.  Z leti  pa se vozni park stara, zato si prizadevajo za pomlajevanje vozil in opremljanje s sodobno gasilsko zaščitno in reševalno opremo, ki je nujno potrebna za izvajanje zahtevnih intervencij. Letno se beleži okoli 140 do 150 intervencij in aktivnosti, ki so zabeležene v raportno knjigo.

Glede starosti voznega parka  je potrebno povedati, da imamo v našem orodišču tudi avto lestev na podvozju TAM 190 T 15, letnik 1987, torej staro 24 let. V zadnjih letih je potrebno vedno več sredstev vlagati v vzdrževanje tega vozila, še posebej drago je vzdrževanje in popravilo elektronike.  Ob gradnji večstanovanjskih blokov v mestu Kamnik in bližnji okolici, moramo poudariti, da imamo večstanovanjske in poslovno stanovanjske objekte zgrajene tudi do vključno sedem nadstropij.  Pri tem je potrebno povedati, da imamo na območju občine več okoli 100 večstanovanjskih objektov. Glede reševanja je za vse bloke, ki so bili zgrajeni pred letom 2000, predvideno reševanje preko oken, za kar je nujna uporaba avto lestve. Glede nakupa nove avto lestve bomo morali v prihodnjih letih resno razmišljati, kajti vozilo je po potrjenem vrstnem planu nabave vozil na vrsti kot zadnje vozilo (predvidoma šele leta 2028).

V letu 2010 je društvo PGD Kamnik zabeležilo 142 intervencij in aktivnosti, pri katerih je  sodelovalo 1.063 gasilcev, ki so skupaj opravili 1.835 delovnih ur.

 

 

Samo za vzdrževanje vozil in opreme ter urejanje orodišča in okolice gasilskega doma opravljenih kar 75 aktivnosti, za kar je 182 gasilcev porabilo 690  delovnih  ur.

Velik poudarek v društvu namenjajo izobraževanju. Na izobraževanja, ki so potekala vsak četrtek se vabi tudi sosednja društva PGD Šmarca in PGD Duplica ter PGD Moste. S tem smo  poglobili dobro sodelovanje in tudi nadaljevali z izobraževanjem za vodenje večjih intervencij oz. IPS vodenjem s katerimi smo nadaljevali v letu 2010. Ker se je zakonodaja na področju varstva pred požarom spremenila v novembru 2007, smo v letu 2008 in 2009 prejeli večje število požarnih in evakuacijskih načrtov. Tako smo v pričetku lanskega leta najprej pregledali prejete požarne načrte za poslovno stanovanjske stavbe katere imajo v kleti urejene podzemne garaže. Skupaj s predstavniki tudi sosednjih gasilskih društev in PGD Moste smo si v mesecu februarju in marcu pogledali vseh osem podzemnih garaž. Interna izobraževanja smo nadaljevali tudi s temami kot so: gašenje požarov v predorih, podzemnih garažah, predstavitev reševalne spustnice itd.

PGD Kamnik je na področju izobraževanja v letu 2010 zabeležilo kar 34 aktivnosti, pri katerih je skupaj sodelovalo 674 gasilcev, ki so skupaj prostovoljno opravili 3.406 delovnih ur.

Usmeritve in razvoj PGD Kamnik

PGD Kamnik je po sklepu župana uvrščeno v gasilsko enoto V. kategorije ter imenovano za osrednjo GE v občini. Danes je društvo sodobna gasilska organizacija, ki sedanje aktivnosti usmerja predvsem v operativno delo, usposabljanja ter želi doseči primerno organiziranost javne gasilske službe v občini pri zagotavljanju ne samo varstva pred požarom temveč tudi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Župan, Marjan Šarec je v svojem govoru pohvalil delo društva, kar je bilo razbrati tudi iz poročil članov društva. Glede na statistične podatke občine (število prebivalcev okoli 29.000 in površino občine 266km2) ter njene prometne povezave je poudaril, da se Občina Kamnik zaveda ogroženosti občine pred naravnimi in drugimi nesrečami, še posebej nesreče, ki so v zadnjem desetletju prizadele posamezna območja občine (požari večjih poslovnih objektov, večje prometne nesreče, poplave, zemeljski plazovi, neurja s točo). In še kako pomembno je, da ima Občina Kamnik kot osrednjo gasilsko enoto društvo PGD Kamnik, ki ima organizirano stalno 24 urno  dežurno službo in vse naloge dežurstva opravlja izključno prostovoljno. Župan je poudaril tudi število opravljenih nalog v preteklem letu, nekaj manj kot 10.000 ur prostovoljnega dela so člani društva vložili v vse aktivnosti (intervencije, izobraževanja, vaje, predstavitve, sodelovanju s šolami, vrtci, vzdrževanjem lastnega voznega parka in opreme itd.). Za uspešno izvedene intervencije ter ostale aktivnosti je župan še posebej pohvalil delo članov društva v preteklem letu. Za konec je izpostavil tudi to, da so danes gasilske enote osnovne reševalne enote v sistemu zaščite in reševanja in če pogledamo statistiko požarov in naravnih ter drugih nesreča, lahko kar hitro razberemo, da so slednje vedno pogostejše in zahtevajo večjo materialno škodo.

Društvo ima letno v povprečju okoli 130 do 150 intervencij, kar je procentualno v primerjavi z Mestno občino Ljubljana in Gasilsko brigado Ljubljana primerljivo izvajanju nalog poklicne gasilske enote. Mestna občina Ljubljana šteje okoli 280.000 prebivalcev, občina Kamnik okoli 29.000. Po številu intervencij je stanje sledeče: na področju posredovanja Gasilske brigade Ljubljane je letno okoli 1600 intervencij, v naši občini pa okoli 140 -150 na leto. V našem društvu naloge gašenja in reševanja izvajamo prostovoljno in brez poklicnega jedra.

 

gasilska

enota

površina

število prebivalcev

povprečno letno št. intervencij

organiziranost

Kamnik

266 km2

28.999

140-150

prostovoljna GE V. kategorije brez poklicnega jedra s stalno 24 urno dežurno službo, ki jo prostovoljno izvajajo stanovalci-gasilci v 8 službenih stanovanjih

Gasilska brigada Ljubljana

275 km2

279.653

1.600

poklicna GE VII. Kategorije (zaposlenih okoli 128 poklicnih gasilcev)

 

Potrebno je poudariti tudi povečanje prebivalstva, selitev poslovnih in industrijskih con na obrobje mesta. Po zadnjih statističnih podatkih iz leta 2010 (julij 2010) šteje občina Kamnik 28.999 prebivalcev, na območju operativnega območja Sektor I. je 21.217 prebivalcev, kar pomeni 73% vseh prebivalcev občine.

Z izgradnjo poslovno nakupovalnega centra v maju 2011 na Duplici in s širitvijo poslovne cone na Korenovi cesti se bo število podjetij in obrtnikov na tem območju podvojilo.

Za vzpostavitev sodobne in učinkovite gasilske službe v občini ter prilagajanje reševanjem ob naravnih in drugih nesrečah bomo v prihodnje nadaljevali z:

Na koncu občnega zbora so dolgoletnim članom in članicam podelili značke za članstvo ter operativno delo, podelili so tudi odlikovanja in priznanja GZ Kamnik in GZ Slovenije. Predsednica PGD Kamnik, Simona Oblak Zorko, se je v imenu društva zahvalila članu društva in bivšemu poveljniku Civilne zaščite, Vladimirju Šerbelju.

Vladimir Šerbel je bogato popotnico za uspešno opravljanje nalog poveljnika CZ ob predaji funkcije dal tudi novemu poveljniku, Matjažu Srši. Prepričani smo, da bo tudi on nadaljeval tlakovano pot sodelovanja z gasilci.

Besedilo: Brigita Vavpetič


<< Nazaj | Novice