Mali grad

12. september – Svetovni dan prve pomoči

12.09.2015

 

Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC – International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies), ki združuje 189 nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca, je že več kot 150 let vodilna organizacija na svetu v usposabljanju iz prve pomoči, zagotavljanju strokovnih vsebin nudenju laične prve pomoči in ozaveščanja javnosti o pomenu prve pomoči. Svet se spreminja, naše razumevanje, da je prva pomoč humano dejanje in ne le vrsta tehnik, pa ostaja.

Svetovni Dan prve pomoči (druga sobota v mesecu septembru) so prvič obeležili leta 2000 na 16 evropskih nacionalnih organizacij Rdečega križa. Samo leta 2012 je 77 nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca, med katerimi je tudi Rdeči križ Slovenije, izvajalo različna usposabljanja iz prve pomoči, ki se jih je udeležilo več kot 14 milijonov ljudi.

Letošnji slogan je "Prva pomoč in staranje prebivalcev." Z njim želimo izpostaviti pozitivno podobo staranja in prepoznati starejše ljudi kot pomemben družbeni vir. Med starejšimi prebivalci želimo spodbuditi sposobnost biti samostojen, krepiti njihovo odpornost in hkrati spodbujati njihovo aktivno vključevanje v družbo. Prepričani smo, da se starejši ljudje lahko preobrazijo iz oseb "za katere se skrbi" v osebe, ki so sposobni »ponuditi kakovostno celovito oskrbo«.

Z lanskoletnim sloganom "Bodi heroj. Rešuj življenja. Prva pomoč je za vsakega, kjerkoli.", smo izpostavili potrebe po "herojih prve pomoči", ki so pripravljeni reševati življenja ob naravnih in drugih nesrečah. Nesreče se lahko zgodijo kadarkoli, kjerkoli in prizadenejo kogarkoli. Usposabljanja iz prve pomoči pa lahko vsakogar pripravijo, da kjerkoli rešuje življenja. To velja tudi za starejše ljudi, ki so lahko heroji in na različne načine, tudi z znanjem prve pomoči,  pomagajo svojim vrstnikom, vnukom in drugim ljudem.

Pomembna dejstva

Delež svetovnega prebivalstva, starejšega od 60 let, se bo v obdobju 2000 do 2050 podvojil. Z 11 odstotkov bo narastel na  22 odstotkov. V tem obdobju se bo skupno število starejših od 60 let iz 605 milijonov povečalo na 2 milijardi.

Države z nizkimi dohodki na prebivalca, bodo najbolj izpostavljene hitrim demografskim spremembam. V Franciji  je trajalo več kot sto let, da se je podvojilo število prebivalcev starejših od 65 let (s 7 odstotkov se je povečalo na 14 odstotkov), po ocenah svetovne zdravstvene organizacije (WHO) se bo v Braziliji in na Kitajskem to zgodilo v manj kot petindvajsetih letih.

Demografske spremembe vplivajo na spremembe v družbi tako, da izpostavljajo aktivno vlogo starejših, kvaliteto njihovega življenja in dobrega počutje, njihovo avtonomnost in njihovo medgeneracijsko vključenost. Žal se v nekaterih državah starejši ljudje soočajo s socialno izključenostjo.

Starejši ljudje bolj pogosto padajo in se poškodujejo ter so bolj izpostavljeni zdravstvenim težavam, kot so visok krvni tlak, bolezni srca in diabetes. Sposobnost sprejemanja preventivnih ukrepov in pravočasno prepoznavanje znakov bolezni ter zagotavljanje osnovne prve pomoči pomembno prispeva k zmanjševanju trpljenja in lahko celo reši življenje.

Mnoge države za zagotavljanje zdravstvenega varstva zaradi gospodarske krize namenjajo manj denarja kot je potrebno. V ZDA so se leta 2013 izdatki za zdravljenje starejših oseb znižali za 34 milijard dolarjev. Dejstvo pa je, da se s staranjem prebivalstva povečuje število padcev, stroški zdravljenja poškodb zaradi padcev pa se ne znižujejo ampak se povečujejo.

Ob naravnih in drugih nesrečah ali v oboroženih spopadih so starejši ljudje še posebej ranljivi in zaradi nezmožnosti za dolgo pot ostajajo na ogroženih področjih.

Staranje prinaša nove humanitarne izzive in tudi tudi nove priložnosti. Ljudje starejši od 60 let – tako kot ostali prebivalci – z vključitvijo v socialno, kulturno in vsakodnevno življenje izboljšujejo tako kvaliteto svojega življenja, kakor tudi drugih ljudi. Na ta način svoja znanja, veščine in izkušnje delijo v okolju, kjer živijo, tudi z mlajšo generacijo. Njihovo vključevanje in spodbujanje občutka pripadnosti vpliva na njihovo telesno in duševno zdravje. Pomaga pri kognitivnih sposobnosti, depresiji, zmedenosti, premagovanju bolečin, mobilnost in pri težavah z ravnotežjem.

Ob Svetovnem dnevu prve pomoči želimo izpostaviti predvsem naslednje cilje:

Ključna sporočila pa so:

12. september

V Sloveniji Svetovni dan prve pomoči obeležujemo 12. septembra z namenom opozoriti širšo javnost, kako pomembno je znanje prve pomoči od otroških let naprej. Stališče Rdečega križa Slovenije je, da bi morala država zakonsko urediti, da so usposabljanja iz prve pomoči obvezna v šolah, na delovnih mestih in za udeležence v prometu ter, da bi bilo potrebno ta znanja obnavljati vsaj na vsake 3 do 5 let.

V skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/1993 in št. 79/2010) so naloge, ki jih Rdeči križ Slovenije opravlja kot javno pooblastilo na področju prve pomoči naslednje: organizira tečaje in izpite iz prve pomoči (za bodoče voznike motornih vozil, za prostovoljce, za zaposlene v delovnih organizacijah, za reševalce iz vode, za predavatelje prve pomoči in posebne tečaje za laike) ter organizira in usposablja ekipe za prvo pomoč (trenutno 80 ekip prve pomoči Rdečega križa).

Na Rdečem križu že vrsto let opozarjamo, da znanje prve pomoči temelji na praktičnem delu, ki bi ga bilo potrebno v različnih starostnih obdobjih kontinuirano obnavljati. Nedopustno je, da tečaji prve pomoči niso obvezni sestavni del usposabljanja bodočih voznikov motornih vozil, obvezen je zgolj izpit. Prav tako je nedopustno, da lahko posameznik pridobi dvojnik izpita prve pomoči, ki ga je opravil pred 30 leti in več, ne da bi mu bilo potrebo to zanje osvežiti. V Zakonu o voznikih je potrebno ohraniti določila o obveznem izpitu iz prve pomoči pri Rdečem križu Slovenije in vzpostaviti mehanizme za obnavljanja znanja iz prve pomoči pri Rdečem križu Slovenije vsaj na vsakih 5 let.

Prav zato si Rdeči križ Slovenije prizadeva, da bi se vsebine prve pomoči (preprečevanje nezgod, osnove nudenja prve pomoči) uvedle v obvezni učni program tako osnovnih kakor tudi srednjih šol. Preprečevanje nezgod in obvladovanje prve pomoči ni le izraz privzgojene solidarnosti, ampak sodi v splošno izobrazbo in usposobljenost, ki se jo je treba začeti učiti v osnovni šoli in pozneje nadgrajevati oziroma ohranjati kot veščino za vsakodnevno rabo.

Pomembno:

V Strokovnem centru za prvo pomoč pri Rdečem križu Slovenije, ki oblikuje doktrino prve pomoči na nacionalni ravni, sodelujejo priznani zdravniki in drugi strokovnjaki. V slovenski prostor uvajajo novosti po zgledu in na podlagi smernic Globalnega referenčnega centra za prvo pomoč pri Mednarodni federaciji Rdečega križa in Rdečega polmeseca.

Izvajalci tečajev in izpitov iz prve pomoči so zdravstveni delavci, ki opravijo usposabljanje in izpit ter pridobijo licenco predavatelja Strokovnega centra za prvo pomoč Rdečega križa Slovenije. Licenco morajo obnavljati vsake tri leta. Na tak način se seznanijo z novostmi na področju sprememb doktrine prve pomoči.

Rdeči križ Slovenije je v skladu z letnim programom dela, tako kot v preteklih letih, tudi letos v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter območnimi združenji Rdečega križa Slovenije, že organiziral in izvedel naslednja preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči:

O tem, kako pomembno je znanje prve pomoči se lahko prepričate sami in si ogledate XXI. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki bo potekalo v soboto, 3. oktobra 2015, v Murski Soboti. Na sedmih delovnih točkah v mestnem središču Murske Sobot bodo člani štirinajstih najbolje uvrščenih ekip iz regijskih preverjanj, pokazali svoje znanje nudenja prve pomoči na realnih simulacijah različnih nesreč in ponesrečencev. Vljudno vabljeni!

Rdeči križ Slovenije z izvajanjem tečajev in izpitov iz prve pomoči, z organizacijo lokalnih, regijskih in državnih preverjanj usposobljenosti članov ekip prve pomoči ter z delovanjem strokovnega centra za prvo pomoč pri Rdečem križu Slovenije, dviguje raven znanja prve pomoči med mladimi in med generacijami v zrelem in poznem obdobju. Na ta način vpliva na zmanjšanje predsodkov  in strahu za nudenje prve pomoči in hkrati dviguje samozavest uporabnikov o pomenu znanja prve pomoči.

Dopis Mednarodne federacije Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) si lahko ogledate tukaj.

Ob svetovnem dnevu prve pomoči se zahvaljujemo vsem prostovoljcem in strokovnim sodelavcem, ki žrtvujejo svoj čas in znanje za reševanje življenj.

Prva pomoč in staranje prebivalcev. Bodi heroj. Rešuj življenja. Prva pomoč je za vsakega, kjerkoli. Prva pomoč rešuje življenja.

Vir: Rdeči križ Slovenije


<< Nazaj | Novice