Mali grad

1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja-podaljšan datum za vložitev predlogov

26.04.2019

 

1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja-podaljšan datum za vložitev predlogov1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja-podaljšan datum za vložitev predlogov

Obveščamo vas, da je Razvojni svet LAS Srce Slovenije na 14. dopisni seji, dne 25. 4. 2019, potrdil predlog spremembe roka za vložitev predlogov operacij na 1. Javni poziv LAS Srce Slovenije za leto 2019 za sklad EKSRP. Rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje se tako podaljša do petka 31. 5. 2019.  V primeru oddaje na pošto (velja datum poštnega žiga), oziroma do 31. 5. 2019 do 12. ure (v primeru osebne oddaje, na sedežu LAS Srce Slovenije na Jerebovi ulici 14 v Litiji). Prav tako se premakne rok za zadnja vprašanja, in sicer so vprašanja možna do vključno 27. 5. 2019.


1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja

Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije je na spletni strani http://las-srceslovenije.si/sl_SI/javnost-2/ dne 18. 2. 2019 objavila 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2019 za sklad EKSRP.

Rok za oddajo vlog na javni poziv je 29. 4. 2019.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2019 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 375.000 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije znaša 65%.

Informacije o javnem pozivu lahko pridobite po elektronski pošti: las@razvoj.si, po telefonu 01/ 896 27 13, vsak delovnik od 9. do 13. ure. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani www.las-srceslovenije.si v rubriki Javni pozivi. Zadnja vprašanja bodo možna do 25. 4. 2019. Dodatne informacije lahko dobite tudi pri Katji Kunstelj (Občina Kamnik) po telefonu 01/831 82 47 ali po elektronski pošti katja.kunstelj@kamnik.si.

Besedilo in fotografija: Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije


<< Nazaj | Novice