Mali grad

LAS »Srce Slovenije« kot primer dobre prakse ostalim LAS v Sloveniji

14.12.2009

 

Dolsko, 10. december 2009 – Predstavniki Lokalne akcijske skupine (LAS) "Srce Slovenije" so danes na novinarski konferenci predstavili pretekle dosežke. V dosedanjih javnih pozivih za sofinanciranje jim je uspelo potrditi kar 49 projektov, ki so usmerjeni k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju. Dogodek, ki ga je povezovala Helena Lovše, je potekal na Turistični kmetiji Pr'Krač. Ta je eden od nosilcev projekta, pridobljenega iz sredstev Leader v okviru LAS "Srce Slovenije".

Po uvodnem pozdravnem nagovoru gospoda Primoža Zupančiča, župana občine Dol pri Ljubljani, sta gospod Željko Savič (podpredsednik razvojnega sveta LAS) in gospa Aleksandra Gradišek (direktorica in ustanoviteljica Centra za razvoj Litija d.o.o. v vlogi upravljalca LAS) predstavila dosežke LAS pri izvajanju sprejete lokalne razvojne strategije, ki je usmerjena v izboljšanje kakovosti življenja na podeželju, in konkretne rezultate na terenu. Do sedaj jim je uspelo potrditi kar 49 projektov v skupni vrednosti 722.843 EUR oziroma v predvideni višini 418.978 EUR sofinanciranja iz sredstev Leader.

Predstavniki LAS "Srce Slovenije" so na novinarski konferenci izrazili željo po večji avtonomnosti pri izbiri in umestitvi projektov, ki jih na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) različno tolmačijo, zlasti v smislu profitnosti oziroma neprofitnosti. Upravljavci LAS so si tako enotni, da konkretne projekte dovolj dobro poznajo le sami in jih zato lahko tudi sami ustrezno umestijo, medtem ko samostojne odločitve MKGP na tem področju zgolj prispevajo k izgubi pripadajočih sredstev Leader in tudi k odstopu nosilcev od pogodb. Kot protiutež kritiki države so izpostavili zgledno sodelovanje med občinami v LAS, ki zagotavljajo lastna sofinancerska sredstva za delovanje in izvajanje projektov, kar je že pokazalo dobre rezultate na terenu, vložena sredstva pa so se občinam tudi že večkratno povrnila skozi dobljene projekte.

Zadovoljni so tudi nosilci projektov, ena od njih je Jarina, Zadruga za razvoj podeželja, ki jo vodi Mojca Hauptman: “Na vsaki prireditvi, kjer smo predstavljali območje LAS Srce Slovenije, smo naleteli na pozitivne odzive.” Opozorila pa je tudi na pomankljivosti programa: “Malo manj zadovoljni smo bili z zagotavljanjem finančnih sredstev s strani MKGP. Njihove zahteve po natančnem poročanju in terminskem razdeljevanju po posameznih fazah so pogosto neracionalne in preveč zamudne. Glede na obljube MKGP in nacionalne Leader pisarne v Ljubljani smo pričakovali večjo ažurnost tudi iz njihove strani.” Podobne izkušnje ima tudi Tomaž Močnik iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki pravi, da “odvečno administriranje projektov marsikoga z dobro idejo odvrne od prijave na razpis, zato se sprašuje, kakšen je namen pošiljanja vseh dokumentov in dokazil,  ko pa vendarle obstajajo bolj enostavni načini.” Janez Ocepek iz Združenja ekoloških kmetov “Zdravo življenje” Lukovica je mnenja, da “izvedba projekta predstavlja velik zalogaj za društvo tako na finančnem področju kot tudi pri izvajanju.”

Na Turistični kmetiji Pr'Krač, ki je eden od nosilcev projekta, sofinanciranega iz sredstev Leader, so na dogodku predstavili ureditev etnološke zbirke in bili izpostavljeni kot ena od dobrih praks na terenu. Poleg njih sta se na novinarski konferenci predstavila še Vegov hram s projektom kolesarske točke Srca Slovenije ter Turistično društvo Dolsko s projektom izrabe kulinarične dediščine pri gradnji identitete Dežele Jurija Vege.

S sprejetjem Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 je Slovenija postala upravičena do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in izvaja ukrepe, razporejene v štiri osi, med katerimi je novost četrta os Leader. Ta spodbuja odločanje o razvoju posameznih zaokroženih podeželskih območij po pristopu “od spodaj navzgor”, njeni osnovni cilji pa so: izgradnja lokalnih zmogljivosti, izboljšanje zaposlenosti, diverzifikacija dejavnosti na podeželju, spodbujanje lokalnega endogenega razvoja, izboljšanje upravljanja na podeželskih območjih in širjenje inovativnosti. Pristop Leader je namenjen vsem zainteresiranim prebivalcem podeželja, ki želijo poiskati in razviti lokalne pobude za razvoj svojega območja in sodelovati pri njihovi izvedbi.

Lokalna akcijska skupina “Srce Slovenije” za območje občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji je bila ustanovljena novembra 2007, s podpisom ustanovne konzorcijske pogodbe, h kateri je pristopilo 29 partnerjev. Uradno deluje od julija 2008, ko je bila potrjena z odločbo MKGP. Pod vodstvom Centra za razvoj Litija je pripravila in sprejela razvojno strategijo za obdobje 2007-2015, katere ključno vodilo je razvojna vizija območja, ki izhaja iz značilnosti ter potreb in priložnosti območja. Po učinkovitem delovanju je med ostalimi LAS v Sloveniji, pa tudi med skupinami obiskovalcev iz tujine, prepoznana kot primer dobre prakse.


<< Nazaj | Novice