Mali grad

Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost

Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik
Javni zavod
Novi trg 26, 1241 Kamnik

Direktor zdravstvenega doma: Sašo Rebolj, dr. med., spec. druž. med.
Telefon: 01 831 87 00
Elektronska pošta: uprava@zdkamnik.si

Bernot Martina
Zasebna zdravstvena ambulanta za otroke in mladino

Novi trg 26, 1241 Kamnik
Direktorica: Martina Bernot, dr. med.
Telefon: 01 831 86 37
Spletni naslov: http://zdravniki-zobozdravniki.net/Clan/Martina-BERNOT-631

Ftičar Terezija
Zasebna zdravstvena ambulanta za otroke in mladino

Novi trg 26, 1241 Kamnik
Direktorica: Terezija Ftičar, dr. med.
Telefon: 01 831 86 38

Snežana Ulčar Kostić
Specialistična ambulanta za pljučne bolezni, alergije in ultrazvok srca

Ljubljanska cesta 21c, 1241 Kamnik
Direktorica: Snežana Ulčar Kostić, dr. med., spec. interne medicine, pulmolog alergolog
Telefon: 01 831 06 12
Elektronska pošta: pulmoloska.ambulanta@gmail.com