Mali grad

Socialno varstvo

Dom starejših občanov Kamnik, javni zavod
Neveljska pot 26, 1241 Kamnik

Direktorica: Maja Gradišek
Dejavnost: N/85.3 - Socialno varstvo

Telefon: 01 839 15 18
Faks: 01 839 13 26
Elektronska pošta: dom.kamnik1@siol.net
Spletni naslov: www.dso-kamnik.si


Center za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod, enota Kamnik, javni zavod
Usnjarska cesta 8, 1241 Kamnik, (Poslovno trgovski center Mali Grad)
Pomočnica direktorice: Marija Dobnikar

Dejavnosti: N/85.3 - Socialno varstvo

Telefon: 01 830 32 80
Mobilni telefon: 031 327 283, 031 327 276
Faks: 01 830 32 81
Elektronska pošta: gpcsd.kamni@gov.si
Spletni naslov: csd-kamnik.si

Uradne ure:
Ponedeljek: od 8. do 12. ure, od 13. do 15. ure
Sreda: od 8. do 12. ure, od 13. do 17. ure
Petek: od 8. do 12. ure


Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju Kamnik - Štacjon
Kolodvorska 4, postaja Kamnik – Mesto, 1241 Kamnik

Vodja: Lidija Kos

Dnevni center je možno obiskovati vsak dan od ponedeljka do petka, od 8. do 15. ure ali le posamezne dneve.


Društvo Sožitje Kamnik
Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Kamnik Jenkova ulica 16, 1241 Kamnik
Vodja: Vida Urbanc

Elektronska pošta: predsednik@kamnik-drustvo-sozitje.si

VDC Sožitje Kamnik
Loke 7, 1219 Laze v Tuhinjski dolini


Telefon: 01 839 28 01
Mobilni telefon: 031 640 801
Faks: 01 839 77 46
Elektronska pošta: vdc@kamnik-drustvo-sozitje.si
Spletni naslov: www.srce-me-povezuje.si/sozitjekamnik


Dnevni center Društva staršev otrok s posebnimi potrebami
Usnjarska cesta 9, 1241 Kamnik

Delovni čas: vsak delovni dan od 6. do 16. ure
Elektronska pošta: dnevni.centerkam@gmail.com


Zavod za zdravstveno zavarovanje Kamnik
Območna enota Ljubljana, izpostava Kamnik

javni zavod
Ljubljanska 1, 1241 Kamnik
Vodja: Mojca Čevka
Dejavnosti: N/85.3 - Socialno varstvo

Telefon: 01 830 36 90
Faks: 01 831 15 10
Spletni naslov: www.zzzs.si

Uradne ure:
Ponedeljek, torek: od 8. do 12. ure, od 13. do 15. ure
Sreda: od 8. do 12. ure, od 13. do 17. ure
Petek: od 8. do 13. ure


Zavod Pristan
Goriška cesta 27, 5271 Vipava
Kontaktna oseba: Nada Jerala

Telefon: 01 547 95 79
Mobilni telefon: 031 702 698
Elektronska pošta: info@pristan.si, nada@pristan.si

Je zasebni zavod, ki na območju občine izvaja pomoč na domu. Izvajajo pomoč družini na domu vsak delovni dan od 7. do 15. ure. V nujnih primerih zagotovijo storitev tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.