Mali grad

Ugodnosti za občane

Terme Snovik nudijo 15-odstotni popust na prenosljivo vstopnico za 30 dvournih obiskov.

Arboretum Voljči Potok nudi letno vstopnico za vstop v park po ceni:

Velika planina d.o.o. nudi sofinanciranje vozovnic za šoloobvezne otroke v višni 40-odstotkov vrednosti dnevne vozovnice, in sicer za otroke s stalnim bivališčem v občini Kamnik. Navedene vozovnice so sofinancirane tudi za varovance Varstveno delovnega centra Sožitje Kamnik iz Lok v Tuhinju.

Javna blagajna

Občina Kamnik ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju z Delavsko hranilnico d. d. Ljubljana, ki je v mesecu juliju 2014 odprla poslovno enoto v Kamniku ter hkrati pričela tudi z opravljanjem storitev javne blagajne.

Občina Kamnik svojim občanom financira storitev plačevanja položnic brez provizije za javne zavode, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Kamnik, vključeni pa so tudi koncesijski vrtci, ki opravljajo dejavnost na območju občine Kamnik in koncesionar Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. 

Poslovni prostori Delavske hranilnice d. d. Ljubljana se nahajajo na naslovu Glavni trg 3, Kamnik.

Obiščete jih lahko od ponedeljka do petka med 8. 30 in 17. uro.   

Plačilo položnic je:

Na javni blagajni je mogoče gotovinsko plačevanje položnic brez provizije za naslednje javne zavode in podjetja: