Mali grad

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

Pod okrilje Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik spadajo enote knjižnice v Komendi, Motniku, Šmarci in Potujoča knjižnica. Knjižnica v prvi vrsti nudi brezplačno izposojo gradiva ter celodnevni dostop do drugih virov. Poleg tega za program dodatno skrbijo tudi z literarnimi večeri, pogovori z avtorji, pravljičnimi urami za otroke, bralnimi krožki in podobnim.

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, javni zavod
Ljubljanska 1, 1241 Kamnik

Direktorica: mag. Breda Podbrežnik Vukmir

Tajništvo: 01 320 55 85
Direktorica: 01 320 55 84, 031 312 214
Oddelek za odrasle: 01 320 55 80
Pionirski oddelek in informacije: 01 831 12 17, 01 831 25 97
Izposoja: 01 320 55 86
Čitalnica: 01 320 55 83
Obdelava: 01 320 55 81
Nabava: 01 320 55 82

Faks: 01 831 12 39
Elektronska pošta: breda.podbreznik@kam.sik.si, mkk@kam.sik.si
Spletni naslov: www.kam.sik.si

Krajevna knjižnica Komenda
Prizidek OŠ Komenda

Glavarjeva ulica 37, 1218 Komenda
Telefon: 01 834 32 98, 01 834 32 99

Krajevna knjižnica Motnik
Podružnična šola Motnik

Motnik 8, 1221 Motnik
Telefon: 031 761 810

Krajevna knjižnica Šmarca
Kulturni dom Šmarca

Trg padlih borcev 2, 1241 Kamnik
Telefon: 01 839 43 11

Potujoča knjižnica

Telefon: 031 693 920
Urnik voženj na www.kam.sik.si