Mali grad

Kultura

Zaradi svoje pestre in bogate zgodovine skriva Kamnik številne kulturne spomenike,  bogato sakralno kot tudi profano arhitekturno dediščino. Dokaz, da mesto tudi danes živi s kulturo, so številni koncerti, gledališke predstave, razstave in literarni večeri, potopisna predavanja, ... Vse to se odvija v sklopu muzejev, galerij, mestne knjižnice, kulturnega doma ter mnogihdruštev, ki  delujejo na področju kulture.