Mali grad

Kmetijstvo

Strokovna skupina za področje kmetijstva v občini Kamnik

V mesecu septembru 2020 se je pod okriljem nevladnega sektorja Stičišča Središča oblikovala Strokovna skupina za področje kmetijstva v občini Kamnik, ki jo je podprla Občina Kamnik. Skupina skrbi za neposredni stik med pridelovalci, kmeti, simpatizerji razvoja podeželja in ključnim sopotnikom Občino Kamnik. Vanjo so izbrani Gregor Mlakar (predsednik), Mojca Grojzdek (namestnica predsednika), Rok Koncilija (član), Boštjan Zajec (član) in Anton Jamnik (član in predstavnik Kmetijsko-svetovalne službe Kamnik). Člani se sestajajo enkrat mesečno, povezavo med skupino in Občino Kamnik pa vodita višji svetovalec za pospeševanje gospodarskega razvoja Luka Svetec in višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in finance Katarina Ščetinin.

Trenutno se zavzema za način oglaševanja kmetij na področju trženja, prodaje in lokalne pridelave zdrave hrane in se dogovarjamo o tem, da bodo na uradni spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si objavljene kmetije oziroma dopolnilne dejavnosti vseh kamniških kmetovalcev oziroma pridelovalcev lokalne hrane. Tako bi potencialni uporabniki in kupci lažje prišli do informacije, kje, kdo in kaj prodaja oziroma nudi. Zato vabljeni vsi zainteresirani, da izpolnite obrazec Objava podatkov o kmetiji/dejavnosti po info kanalih občine Kamnik.


Občina Kamnik je leta 1998 sprejela Strategijo razvoja kmetijstva. Z vstopom Slovenije v članstvo Evropske unije smo prevzeli tudi obveznost izvajanja skupne kmetijske politike, le- ta pa je prav v času našega pridruževanja Evropski uniji doživela reformo, ki spreminja prioritete. Zaradi nastalih sprememb je potrebno izdelati prenovo strategije razvoja kmetijstva občine.

Kmetijska društva v občini Kamnik

Kmetijsko svetovalna služba Kamnik
Trg talcev 1, 1241 Kamnik

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana

Društvo podeželskih žena Tuhinjske doline
Trg talcev 1, 1241 Kamnik

Društvo podeželske mladine Kamnik
Trg talcev 1, 1241 Kamnik

Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji
Cesta v Bonovec 1, 1215 Medvode

Sadjarsko vrtnarsko društvo Tunjice
Košiše 16, 1241 Kamnik

Podeželsko društvo - Utrip pod lipo domačo Motnik
Zgornji Motnik 15, 1221 Motnik

Društvo podeželskih žena Kamnik - Komenda
Trg talcev 1, 1241 Kamnik

Društvo rejcev drobnice
Trg talcev 1, 1241 Kamnik

Konjerejsko društvo Veronika Kamnik
Godič 49 a, 1242 Stahovica

Govedorejsko društvo Kamnik
Trg talcev 1, 1241 Kamnik

Društvo gojiteljev malih živali Kamnik-Domžale-Mengeš
Orehova ulica 5, 1241 Kamnik

Čebelarsko društvo Kamnik
Oševek 13 A, 1241 Kamnik

Strojni krožek Pšata-Bistrica
Zadružna ulica 2, 1218 Komenda

Konjerejsko društvo Tuhinj
Zgornji Tuhinj 9, 1219 Laze v Tuhinju