Mali grad

Osnovne šole

Osnovna šola Toma Brejca, javni zavod
Šutna 39, 1241 Kamnik

Ravnateljica: Mojca Rode Škrjanc

Telefon: 01 830 37 80
Faks: 01 830 37 88
Elektronska pošta: os-tb.kamnik@guest.arnes.si
Spletni naslov: www.ostb.si

Osnovna šola Frana Albrehta, javni zavod
Šolska ulica 1, 1241 Kamnik

Ravnatelj: Rafko Lah

Telefon: 01 839 63 00
Faks: 01 839 63 05
Elektronska pošta: os.frana-albrehta@guest.arnes.si
Spletni naslov: www.os-fa.si

Osnovna šola Marije Vere, javni zavod
Ljubljanska 16/a, 1241 Kamnik

Ravnateljica: Violeta Vodlan

Telefon: 01 830 31 40
Faks: 01 830 31 48
Elektronska pošta: info@os-marijevere.si
Spletni naslov: www.os-marijevere.si

Osnovna šola Stranje, javni zavod
Zgornje Stranje 22, 1242 Stahovica

Ravnatelj: Boris Jemec

Telefon: 01 832 54 33
Faks: 01 832 70 80
Elektronska pošta: info@os-stranje.si
Spletni naslov: www.os-stranje.si

Osnovna šola Šmartno, javni zavod
Šmartno 27/a, 1219 Laze v Tuhinju

Ravnateljica: mag. Darja Krašovec

Telefon: 01 834 70 01
Faks: 01 834 72 00
Elektronska pošta: projekt1.osljsmt@guest.arnes.si
Spletni naslov: www.ossmartno-tuhinj.si

Osnovna šola 27. julij Kamnik
Tomšičeva ulica 9,1240 Kamnik

Ravnateljica: Jasna Lampe

Mobilni telefon: 070 85 00 82
Telefon: 01 839 11 45
Faks: 01 839 11 45
Elektronska pošta: projekt1.oslj27jul@guest.arnes.si
Spletni naslov: www.os-27julij.si/

Cirius, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, javni zavod
Novi trg 43/a, 1241 Kamnik

Direktor: Goran Pavlič
Ravnateljica OŠ: Isabelle Morel Bera

Telefon: 01 831 74 44
Faks: 01 831 76 66
Elektronska pošta: tajnistvo@cirius-kamnik.si
Spletni naslov: www.cirius-kamnik.si