Mali grad

Dejavnost starejših

Svetovalna pisarna za starejše

Svetovalna pisarna za starejše se je odprla v novembru 2011. Nahaja se na Tomšičevi 23 v Kamniku (poleg tržnice).

Odprta je ob torkih od 8. do 10. ure in ob četrtkih od 15. do 17. ure.

Na povezavi si lahko ogledate program in vsebino Informacijske točke za starejše.

Elektronska pošta: info@kamnik-starejsi.si ali zavod.oreli@gmail.com.

Društvo upokojencev Kamnik

Društvo upokojencev Kamnik je dobrodelna in humanitarna organizacija, ki se zavzema za pravice in interese upokojencev in drugih starejših ljudi, za učinkovito reševanje socialnih vprašanj in za dvig kvalitete njihovega življenja. Društvo deluje z več sekcijami oziroma odbori, in sicer odbor za socialne zadeve, balinarska sekcija, kegljaška sekcija, smučarska sekcija, strelska sekcija, teniška sekcija, šahovska sekcija, pikado, pohodništvo, sprehod, kulturna sekcija. Opravlja še druge dejavnosti za zdravo, smotrno in aktivno izrabo prostega časa upokojencev.

Društvo upokojencev Kamnik
Kolodvorska ulica 5, 1241 Kamnik

Predsednik: Vinko Polak

Telefon: 01 839 10 15
Spletni naslov: http://du-kamnik.si 

Dom starejših občanov Kamnik

Dom starejših občanov Kamnik lahko sprejme 223 stanovalcev, ki bivajo v enoposteljnih, dvoposteljnih in več posteljnih sobah. Ima sodobno urejene skupne prostore; ambulanto, avlo s točilnico, jedilnico, večnamensko dvorano, prostore fizioterapije in delovne terapije, čajne kuhinje, dnevne prostore in kapelo.

Dom starejših občanov Kamnik
Neveljska pot 26, 1241 Kamnik

Direktorica: Maja Gradišek

Telefon: 01 839 15 18
Faks: 01 839 13 26
Ambulanta: 01 839 15 13

Spletni naslov: http://www.dso-kamnik.si/
Elektronska pošta: dom.kamnik1@siol.net