Mali grad

Dejavnost mladih

Občina Kamnik mladim prijazna občina
Občina Kamnik mlade vključuje v svoj program kot pomemben del ustroja kamniške družbe ter s svojimi finančnimi, materialnimi in drugimi pobudami pomaga, da so aktivno vključeni tako v vertikalni kot horizontalni strukturi kamniške občine in družbe; prav tako pa z njimi spodbujamo mlade pri njihovem delovanju in aktivni participaciji ne le na področju občinskih politik, temveč na raznolikih področjih, ki so za mlade pomembni. Mladinski center Kotlovnica s podporo Občine Kamnik izvaja številne projekte in programe, ki vključujejo tako organizirano kot neorganizirano mladino, Mladinski svet Kamnik pa sodeluje v procesih odločanja ter pripravi dokumentov, ki jih zadevajo, povezovanju, samoorganiziranju ter integracije mladih v politično kulturo.

Zavod Mladinski center Kotlovnica Kamnik
Mladinski center Kotlovnica pripravlja vse leto številne projekte in dogodke, namenjene mladim, ki želijo svoj prosti čas preživljati kvalitetno, izražati svojo kreativnost in voljo ter ob tem nabirati izkušnje.

V okviru Mc Kotlovnica deluje Helena Strle, ki pripravlja programe in različne delavnice, namenjene otrokom do 15. leta starosti (Mobilni telefon: 041 957 609).

Zavod Mladinski center Kotlovnica Kamnik
Fužine 10, 1241 Kamnik

Telefon: 01 839 76 06
Faks: 01 839 76 07
Elektronska pošta: info@kotlovnica.si
Spletni naslov: www.kotlovnica.si

MSKA
Mladinski svet Kamnik
Mladinski svet Kamnik je mladinska organizacija oziroma združenje mladinskih organizacij, ki vsem članicam pomaga pri izvajanju projektov in programa.

Mladinski svet Kamnik
Fužine 10, 1241 Kamnik

Mobilni telefon: 040 812 622
Elektronska pošta: info@mskamnik.si
Spletni naslov: www.mskamnik.si

Študentski klub Kamnik
Študentski klub Kamnik (ŠKK) je društvo, ustanovljeno oktobra 1997. Skrbi za povezovanje in druženje študentov, ki jim zagotavlja ugodnosti na raznih področjih. Član Študentskega kluba Kamnik lahko postane vsak študent ali dijak s stalnim prebivališčem na področju Upravne enote Kamnik.

Študentski klub Kamnik
Šutna 54, 1241 Kamnik

Mobilni telefon: 041 753 572
Elektronska pošta: info@skk.si
Spletni naslov: www.skk.si

Zbrani podatki o organizacijah in društvih za mlade, ki delujejo na Kamniškem.