Mali grad

Kontakt

Občina Kamnik
Glavni trg 24
1240 Kamnik

Telefon: 01 831 81 00


Faks: 01 831 81 45

Elektronska pošta: obcina@kamnik.si

Identifikacijska številka: SI28232801
Matična številka: 5874483
Davčna številka: 28232801
TRR Občine Kamnik: 01100-0100004317


Urad župana
marija.podbevsek-kalisnik@kamnik.si
Telefon: 01 831 81 17

Direktorica občinske uprave
bogomira.skvarca@kamnik.si
Telefon: 01 831 81 25

Oddelek za družbene dejavnosti
katja.vegel@kamnik.si
Telefon: 01 831 81 42

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
maja.vugrinec@kamnik.si
Telefon: 01 831 82 09

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve
klavdija.vidmar@kamnik.si
Telefon: 01 831 81 44

Oddelek za urejanje prostora
marjeta.novsak@kamnik.si
Telefon: 01 831 81 18

Oddelek za razvoj in investicije
maja.poravne@kamnik.si
Telefon: 01 831 82 23

Sprejem vlog in pošte
obcina@kamnik.si
Telefon: 01 831 81 40 ali 01 831 81 41

Odnosi z javnostmi
pr@kamnik.si
Telefon: 01 831 81 28