Mali grad

Kontakt

Občina Kamnik
Glavni trg 24
1240 Kamnik

Telefon: 01 831 81 00


Faks: 01 831 81 45

Elektronska pošta: pcdjobAlbnojl/tj

Identifikacijska številka: SI28232801
Matična številka: 5874483
Davčna številka: 28232801
TRR Občine Kamnik: 01100-0100004317


Urad župana
lmbwejkb/wjenbsAlbnojl/tj
Telefon: 01 831 81 17

Direktorica občinske uprave
nbkb/tvtojlAlbnojl/tj
Telefon: 01 831 81 25

Oddelek za družbene dejavnosti
lbukb/wfhfmAlbnojl/tj
Telefon: 01 831 81 42

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
qfqdb/qpehpstflAlbnojl/tj
Telefon: 01 831 81 12

Oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve
mfb/mphbsAlbnojl/tj
Telefon: 01 831 81 25

Oddelek za urejanje prostora
nbskfub/opwtblAlbnojl/tj
Telefon: 01 831 81 18

Oddelek za razvoj in investicije
cbscbsb/tusbkobsAlbnojl/tj
Telefon: 01 831 82 01

Sprejem vlog in pošte
pcdjobAlbnojl/tj
Telefon: 01 831 81 40 ali 01 831 81 41

Odnosi z javnostmi
qsAlbnojl/tj
Telefon: 01 831 81 25