Mali grad

Kdo skrbi za razdeljevanje sredstev kohezijskega sklada v Sloveniji?

Ministrstvo za okolje in prostor – krajše MOP, ima pri pripravi in izvajanju projektov OP ROPI za "Varstvo okolja na področju voda" vlogo "posredniškega telesa" – t.j. sodeluje pri pripravi in izvajanju projektov, nudi pravno podporo itd. Vloga za kohezijska sredstva je naslovljena prav na MOP.

Služba vlade za lokalno politiko in regionalni razvoj – krajše SVLR, pa je kot "organ upravljanja" odgovoren za splošno upravljanje in koordiniranje kohezijskega sklada.

Pri izvajanju kohezijske politike so vključeni še Ministrstvo za finance, Računsko sodišče in Urad za nadzor proračuna.