Mali grad

Sestanek občin za realizacijo projekta izgradnja kanalizacije iz kohezijskega sklada

20.06.2011

V petek 17. junija smo na Občin Kamnik sklicali izreden sestanek za izvedbo projekt za »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik (CČN + kanalizacija)« s sredstvi kohezijskega sklada 2007-2013. Sestanka so se udeležili predstavniki – Občine Moravč, Občine Domžal, Občine Trzin, Občine Mengeš, Občine Komenda, in Občine Kamnik ter CČN Domžale Kamnik, predstavniki upravljavcev KPK Kamnik in JKP Prodnik, projektanta iz Hidroinženiringa ter predstavniki iz podjetja, ki za nas pripravlja vlogo za financiranje iz kohezijskega sklada iz podjetja SL Consult. Občina Cerklje na Gorenjskem se je opravičila.

Uvodoma je župan Marjan Šarec pozdravil sodelujoče. Zavzel se je za čim bolj uspešno realizacijo projekta, ki žal že preveč dolgo teče in v preteklosti ni bil dovolj intenzivno voden.

Nato smo sodelujoči poskušali ponovno uskladiti vsebino pogodbe za pristop Moravč in Cerkelj v lastniško strukturo CČN Domžale - Kamnik, saj je le to pogoj za oddajo vloge za nepovratna kohezijska sredstva.

Nato smo obravnavali še vrsto odprtih vprašanj v zvezi z vsebino projekta. Sprejeti sklepi tega sestanka, določajo vse potrebne aktivnosti, da bo vloga pravočasno pripravljena in oddana.

Sestanek smo uspešno zaključili z upanjem, da smo sedaj res že blizu uspešne oddaje vloge. Ključno je, da pravočasno poskrbimo za pridobitev zadostnega števila služnosti in pa, da se pravočasno pripravi vsa potrebna projektna dokumentacija za izgradnjo in pridobitev gradbenega dovoljenja.


<< Nazaj | Arhiv