Mali grad

Predstavitev projekta občanom v Stranjah

09.05.2011

V sredo in četrtek zvečer (4. in 5. maj) je bila v Osnovni šoli Stranje predstavite kohezijskega projekta  »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik (CČN + kanalizacija)« s sredstvi kohezijskega sklada 2007-2013.

Občina Kamnik je v sodelovanju s Krajevno skupnostjo pripravila v prostorih Osnovne šole Stranje krajšo predstavitev projekta.

V sredo je bila predstavitev projekta namenjena v glavnem občanom iz Stranj, v četrtek pa občanom iz Bistričice in Županjih njiv.

S strani Občine Kamnik so se predstavitve udeležili: podžupan Robert Kokotec, vodja sektorja OGJS mag. Matjaž Srša, vodja sektorja pravne službe Maja Hauptman, vodja projekta Suzana Stražar. Prisotni so bili tudi predstavniki iz Komunalnega podjetja Kamnik: direktor Bojan Klemen, tehnični direktor Saša Tomič, ter vodja kanalizacije Gregor Ulčar. Krajevno skupnost pa je zastopala predsednica Karla Urh. Sestanka se je udeležila tudi notarka, ki je med predstavitvijo in po njej notarsko overjala služnostne pogodbe občanom, ki so to želeli.

 

Uvodoma je predsednica krajevne skupnosti v nekaj stavkih povzela, kako pomembno je, da se vsi skupaj potrudimo, da projekt podpremo in da se lahko pridobijo nepovratna sredstva.

Nato je gospod podžupan Kokotec poudaril, da je zelo pomembno, da se občani zavedajo, da kanalizacijo potrebujejo prav oni in da bo občinska uprava naredila vse kar je v njeni moči, da se čim bolje približamo interesom posameznikom in celotne skupnosti.

Nato je vodja projekta Stražarjeva v krajši predstavitvi predstavila celoten projekt s poudarkom na območju Stranj. Posebej je bila izpostavljena nujnost, da občani s podpisom služnostnih pogodb omogočijo pridobitev »pravice graditi«, ki je osnovni pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev. Povedano je bilo, da se pri črpanju kohezijskih sredstev upošteva pravilo »kdor pride prvi – prej melje«. Trenutno so sredstva iz kohezijskega sklada v Sloveniji kar dobro črpana, zato je nujno, da se s svojim projektom prijavimo do sredine junija 2011, če želimo pridobiti nepovratna sredstva. Sicer tako veliko sredstev, kot jih mi potrebujemo, ne bo več možno črpati. Ker bomo morali v vsakem primeru zagotoviti opremljenost Stranj s kanalizacijo, bo potrebno zgraditi kanalizacijo iz popolnoma lastnih sredstev. To bo Občina zelo težko zagotovila, zato bo potrebno uvesti dodatne davke, povečati ceno komunalnih storitev ipd. Vsekakor imamo res vsi interes, da se nepovratna sredstva pridobijo.

 

Na mizah v dvorani so bile razprostrte karte s podrobnim načrtom in vrisanim potekom kanalizacije. Občani so si le te pozorno pregledali. Po sami predstavitvi so posamezniki lahko vprašali, kaj jih v zvezi s projektom zanima, kje vidijo probleme in podobno. Predstavniki iz Občine in KPK so odgovarjali na vprašanja. Na koncu so lahko vsi posamezniki, ki so še videli kakšne probleme le te individualno podali na zapisnik. Kar se je dalo rešiti, se je rešilo takoj, vse ostalo je občinska uprava obljubila, da reši kar najhitreje.

Odziv na predstavitvi je bil zelo dober. Precej posameznikov se je na podlagi predstavitve odločilo, da pogodbe tudi notarsko overi. Nekaj jih je podalo pripombe na zapisnik in le te bomo poskušali v največji meri upoštevati in jim poslati dopolnitve. Predvsem se bomo potrudili, da bodo trase kanalov čimbolj ob robu parcel.

Predstavitve so se končale v duhu upanja, da se bo projekt, o katerem se je govorilo že nekaj let, uspešno zaključil. Občani so pokazali voljo dobrega sodelovanja in vsi so pokazali interes, da se projekt uspešno zaključi.


<< Nazaj | Arhiv