Mali grad

Predstavitev projekta izgradnje kanalizacije v Tunjicah

20.06.2011

V četrtek, 16. junija zvečer je bila na Osnovni šoli v Tunjicah predstavitev kohezijskega projekta  »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik (CČN + kanalizacija)« s sredstvi kohezijskega sklada 2007 - 2013.

Občina Kamnik je v sodelovanju s Krajevno skupnostjo pripravila v prostorih Osnovne šole Tunjice krajšo predstavitev projekta.

S strani Občine Kamnik so se predstavitve udeležili: župan Marjan Šarec, podžupan Robert Kokotec, vodja Oddelka za gospodarske javne službe, mag. Matjaž Srša, vodja Oddelka za premoženjsko - pravne in splošne zadeve, Maja Hauptman in vodja projekta Suzana Stražar. Prisotni so bili tudi predstavniki Komunalnega podjetja Kamnik, vodja kanalizacije Gregor Ulčar in predstavnica projektanta iz podjetja IEI ter predstavnik geodetske službe iz podjetja Apolonij. Sestanka se je udeležila tudi notarka, ki je med predstavitvijo in po njej notarsko overjala služnostne pogodbe občanom, ki so to želeli.

Uvodoma je župan pozdravil prisotne in poudaril pomembnost projekta kanalizacije. Opozoril je na zakonski rok konec leta 2015, ko moramo v skladu s pogoji, ki smo jih sprejeli ob vstopu v Evropsko Unijo, urediti kanalizacijo tudi na območju Tunjic. Zavzel se je za dobro medsebojno sodelovanje, da pravočasno zberemo potrebne služnosti in s tem omogočimo pridobitev nepovratnih sredstev. V kolikor nepovratnih sredstev ne bi pridobili, bo zelo velik problem ob vseh nujnih investicijah, ki jih imamo v občini in vedno manjših prilivih, ki so posledica recesije, dejansko izgraditi kanalizacijo.

Tudi podžupan Kokotec poudaril, da je zelo pomembno, da se občani zavejo, da kanalizacijo potrebujejo prav oni in, da bo občinska uprava naredila vse kar je v njeni moči, da se čim bolje približamo interesom posameznikom in celotne skupnosti.

Nato je vodja projekta Stražarjeva v krajši predstavitvi predstavila celoten projekt s poudarkom na območju Tunjic. Posebej je bila izpostavljena nujnost, da občani s podpisom služnostnih pogodb omogočijo pridobitev »pravice graditi«, ki je osnovni pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev. Povedano je bilo, da se pri črpanju kohezijskih sredstev upošteva pravilo »kdor pride prvi – prej melje«. Trenutno so sredstva iz kohezijskega sklada v Sloveniji kar dobro črpana, zato je nujno, da se s svojim projektom prijavimo do sredine junija 2011, če želimo pridobiti nepovratna sredstva. Sicer tako veliko sredstev, kot jih mi potrebujemo, ne bo več možno črpati. Ker bomo morali v vsakem primeru zagotoviti opremljenost Tunjic s kanalizacijo, bo potrebno zgraditi kanalizacijo iz popolnoma lastnih sredstev. To bo Občina zelo težko zagotovila, zato bo potrebno uvesti dodatne davke, povečati ceno komunalnih storitev ipd. Vsekakor imamo res vsi interes, da se nepovratna sredstva pridobijo.

Na mizah v dvorani so bile razprostrte karte s podrobnim načrtom in vrisanim potekom kanalizacije. Projektantka je natančno razložila potek projektirane trase. Vsakemu, ki je želel, smo se po predstavitvi tudi natančno posvetili in pregledali njegov del trase.

Obisk predstavitve je bil žal precej slab, saj smo pričakovali precej številčnejšo udeležbo. Na območju Tunjic je bil šele pred nedavnim sneman teren za projekt kanalizacije in ob tem so krajani izražali izredno podporo in sodelovanje. Slaba udeležba je najbrž posledica poznega raznosa pošte in dejstva, da so večina podatkov krajani že videli na terenu samem. Prisotni na predstavitvi so bili zadovoljni, ker kanalizacija v njihovem kraju bo, želeli pa bi si, da se izgradi kanalizacija še v območju Laniš in obrobju Tunjic. Obrazloženo jim je bilo, da je trenutno razpisana izgradnja samo v območjih aglomeracij do 2000 PE. Manjša – oziroma bolj razpršena naselja pa bodo sigurno vključena v razpisne programe v naslednjem programskem obdobju, to je od 2015 leta naprej.

Predstavitev smo zaključili pozno zvečer in se dogovorili, da bomo kar najhitreje informirali vse krajane in zbrali potrebne služnosti za izvedbo kanalizacije.


<< Nazaj | Arhiv