Mali grad

Rekonstrukcija LC št. 160011 Podgorje-Kamnik, I. faza od krožišča Podgorje do uvoza za tehnične preglede

Datum začetka: 5.6.2015
Datum konca: 1.7.2015


Nazaj